Sava Montenegro osiguranje: Klikom do osiguranja bezbrižnog putovanja

Naš današnji gost je Zoran Savić, direktor prodaje Sava Montenegro osiguranja, sa kojim smo razgovarali o ponudi ove osiguravajuće kuće, kao i prednostima posjedovanja polise osiguranja.

Aktuelno: Sava Montenegro je već nekoliko godina dio Grupe Sava Re. Šta to znači za crnogorske klijente?

Z.S.: Sava Re je najveći slovenački reosiguravač i najveći reosiguravač u regionu. Grupa se sastoji od deset društava koja se bave reosiguranjem, imovinskim i životnim osiguranjem i dvije pridružene kompanije. Članice Grupe Sava Re posluju na prostorima Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Kosova i broji više od 1600 zaposlenih.

Dolaskom Sava Re na tržište Crne Gore se unaprijedila usluga koju je prethodno naša firma Montenegro osiguranje pružala klijentima, tako da je klijentela u Crnoj Gori dobila znatno bogatiju ponudu kroz veliki broj različitih vrsta osiguranja, u odnosu na onu koju je do tada imala. Do tada dominantno učešće obaveznog osiguranja automobila u portfoliju se smanjilo u korist imovinskih osiguranja, osiguranja od posledica nesrećnog slučaja-nezgode, kao i različitih oblika osiguranja odgovornostiu.

Broj proizvoda koje Sava Montenegro nudi klijentima je toliki da građani CG imaju na raspolaganju bilo koju vrstu osiguranja koja im je u današnje vrijeme interesantna, osim osiguranja života.

Aktuelno: Jedan ste od lidera na domaćem tržištu u pružanju usluga neživotnog osiguranja. Koji tipovi osiguranja prednjače i da li vaši klijenti mogu očekivati određene novine u ovoj oblasti?

Z.S.: Sava Montenegro je već dugo vremena, po učešću na tržištu, druga po veličini osiguravajuća kuća u Crnoj Gori. Ne trudimo se da budemo najveći na tržištu, već nam je kontinuirani zadatak da svoju uslugu uzdignemo na nivo koji će biti zadovoljavajući i prihvatljiv većini klijentele na ovom tržištu i to je upravo ono što nas i preporučuje kod klijenata.

U našem portfoliju, kao generalno i u portfoliju ostalih osiguravajućih kuća u Crnoj Gori, prednjače obavezno osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje motornih vozila, a zatim osiguranje imovine, osiguranja od posljednica nesrećnog slučaja itd.

Ono što sa zadovoljstvom želim da istaknem je da imamo veliku podršku naše matične kuće u smislu davanja dodatnih benefita koje različite vrste osiguranja iz naše bogate ponude pružaju, kao i kontunirani rad na razvijanju novih proizvoda za koje su postojeći i potencijalni klijenti zainteresovani.

Aktuelno: Zahvaljujući potrebi banaka za osiguranjem kolaterala, čak je osiguranje imovine na neki način postala obaveza.

Z.S.: Da. Poslovne banke u Crnoj Gori prilikom odobravanja uglavnom stambenih kredita, traže da klijent kao vid garancije za vraćanje kredita stavi hipoteku na određenu imovinu i da istu osigura od požara i osnovnih rizika. Takvu polisu osiguranja je neophodno vinkulirati u korist banke.

Sava Montenegro po tom osnovu ima saradnju sa svim poslovnim bankama u Crnoj Gori, gdje klijentima banke nudi vrlo konkurentne uslove za osiguranje te imovine.

Naglasio bih da za sva fizička lica koja imaju otvorene tekuće račune kod poslovnih banaka nudimo plaćanje premije na rate za sve oblike neobaveznih osiguranja, a samim tim i za osiguranje imovine čiju je polisu neophodno vinkulirati. To se radi jednostavnim podnošenjem prijave po trajnom nalogu na osnovu kojeg matična banka klijenta svakog mjeseca prenosi sredstva sa tekućeg računa ugovarača osiguranja na naš žiro račun.

Aktuelno: Pored obaveznog osiguranja vozila nudite i kasko osiguranje. Koji su benefiti koje pružate koji vas izdvajaju od ostalih osiguravajućih kuća?

Z.S.: Ono što nam daje konkurenstku prednost u prodaji kasko osiguranja je to što kroz super potpuni, potpuni i mini kasko, kao različite načina kasko osiguranja, pružamo osiguravajuća zaštita od uništenja, oštećenja ili nestanka osiguranog vozila usljed nastanka velikog broja rizika.

Mišljenja sam da je veliki izbor franšiza koje naši potencijalni klijenti mogu da izaberu, kao i brzina u obradi i isplati nastalih šteta, najbolja preporuka postojećim i budućim klijentima da nam ukažu povjerenje kupovinom našeg kasko osiguranja.

Franšiza podrazumijeva učešće osiguranika u šteti, i mi pored procentualnog učešća u šteti nudimo i tzv. fiksne franšize, odnosno fiksno učešće u svakoj šteti u određenom iznosu.

Osigurana suma se određuje na osnovu novo nabavne vrijednost vozila, koja predstavlja prodajnu cijenu kod ovlašćenog zastupnika za posebnu vrstu, tip i model, uključujući poreske i ostale troškove i ne uzimajući u obzir popuste i druge povoljnosti prilikom kupovine osiguranog vozila.

Generalno, svim korisnicima motornih vozila možemo da damo adekvatnu ponudu u zavisnosti od njihovih želja.

OSIGURANJE IMOVINE DOSTUPNOM SVAKOM 

Aktuelno: Nakon proteklih vremenskih nepogoda (snježne nepogode u februaru, požari tokom jula) svjedoci smo da su mnoga fizička i pravna lica u Crnoj Gori pretrpjela značajnu materijalnu štetu. Koliko mislite da je razvijena svijest Crnogoraca za potrebom osiguranja lica i imovine?

Z.S.: Kao što sam pomenuo, Sava Montenegro, od ulaska Grupe Sava Re na ovo tržište, nudi osiguranje imovine. Činjenica je da svijest ljudi u Crnoj Gori nije na nivou na kom bi trebalo da bude kada je osiguranje imovine u pitanju, iz prostog razloga što nemaju percepciju da osiguranje nije luksuz i da premija osiguranja nije visoka onoliko koliko veliki broj građana Crne Gore misli da jeste. Svijest ljudi za potrebom osiguranja imovine nažalost se većem dijelu mijenja tek kada dođe do neke elementarne nepogode ili nesreće.

Najbolji pokazatelj koliko je nivo razvijenosti tržišta osiguranja u Crnoj Gori je gustina osiguranja, koja pokazuje koliko je iznos premije po glavi stanovnika.

U Crnoj Gori premija per capita iznosi nešto preko 100€, dok se u zemljama EU premija per capita kreće čak do iznosa od oko 4.400€ koliko iznosi u Švajcarskoj, 3.200€ u UK, ili oko 1.000€ koliko iznosu premija per capita u Sloveniji.

To nam daje za pravo da vjerujemo da postoji prostor za razvoj tržišta osiguranja u CG.

Aktuelno: Koje povoljnosti nudi osiguranje imovine i koji su rizici obično pokriveni?

Z.S.: Lično mislim da je osiguranje imovine vrlo jeftino i da je sama premija vrlo niska u odnosu na benefite koje pruža kupovina polise osiguranja.

Osigurana suma za građevinski objekat kao građevinska cijena novog objekta istog tipa, veličine i načina gradnje po cijenama u mjestu u kome se nalazi, dok za stvari u domaćinstvu limit pokrića ne smije biti manji od 30% niti veći od 100% od sume osiguranja građevinskog objekta.

PREMIJA OD JEDNOG EURA PO METRU KVADRATNOM

Aktuelno: Koliko je osiguranje imovine realno “jeftino” ili “skupo” i koliko košta prosječna premija po metru kvadratnom stambenog prostora?

Z.S.: Kada govorimo o osiguranju domaćinstava, tj. osiguranju u paketu stambenih objekata i stvari u domaćinstvu, iznos premije iznosi nešto manje o 1€/1m2 stambenog prostora. Plaćanjem premije korisnik osiguranja obezbjeđuje osiguranje od požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, padanja vazdušnih letjelica, manifestacija i demonstracija, izlivanja vode iz vodovodnih i kanalizacionih instalacija i iz uređaja i cijevi toplovodnih instalacija (tijesno/usko pokriće), udara sopstvenog motornog vozila, provalne krađe i razbojništva, troškova za nužni smještaj i odgovornosti (tijesno/ usko pokriće) i sl.

To znači da za stan od 70m2, čija je građevinska vrijednost po m2 700€, odnosno za građevinsku vrijednost objekta od 49.000€ godišnja premija za osiguranje svega što sam prethodno nabrojao iznosi nešto manje od 70€. Uz to, omogućavamo plaćanje te iste premije na rate.

U tom kontekstu jasno vam je koliko je jeftina kupovina polise osiguranja stambenih objekata i stvari u domaćinstvu, jer preračunato na godišnjem nivou, premiju koja može da se plati mjesečno, jednostavno svako domaćinstvo u Crnoj Gori može sebi da priušti.

Stoga se mi i trudimo da aktivnostima na terenu i marketingom približimo ljudima da ta polisa u stvari košta jako, jako malo u odnosu na ono što dobijaju.

Razlog zašto građani uopšte i ne razmišljaju o polisi osiguranja imovine jeste predrasuda da se radi o stotinama i hiljadama eura, što kao što vidite nije tačno.

Aktuelno: Jedan od proizvoda koji se nalaze u vašoj bogatoj ponudi je i osiguranje od profesionalne odgovornosti. Kakva su vaša iskustva u prodaji ove vrste osiguranja?

Z.S.: Kada govorimo od osiguranju od profesionalne odgovornosti, misli se na osiguranje kojim su  pokriveni odštetni zahtjevi naručioca usluge, koji su posljedica stručne greške osiguranika u vršenju registrovane djelatnosti i za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona.

U pitanju je osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata, notara, računovođa, aktuara, revizora, projektanata, arhitekata, investitora i sl.

Nažalost, veliki broj korisnika ove vrste osiguranja upravo i samo iz propisane obaveze kupuje polisu odgovornosti, a ne iz razloga što je svjestan da ga ta polisa štiti od mogućih neprijatnosti koje može doživjeti u slučaju nastanka osiguranog slučaja.

PRVA ONLINE KUPOVINA OSIGURANJA U CRNOJ GORI U CRNOJ GORI

Aktuelno: Jedna od novina koju ste ponudili klijentima jeste online kupovina. Kako ste zadovoljni odzivom klijenata kada je ova usluga u pitanju?

Z.S.: Sava Montenegro je pionir na tržištu osiguranja Crne Gore koje pruža klijentima mogućnost kupovine osiguranja putem interneta. U regionu postoji jedan broj osiguravajućih kuća koje pružaju ovu uslugu, koja definitivno obezbjeđuje konkurentsku prednost, u smislu pružanja usluge sa jako velikim brojem benefita koje standardna prodaja osiguranja nema.

Ključna prednost online kupovine jeste da klijent može 24 časova dnevno, 7 dana u nedjelji biti u mogućnost da kupi polisu osiguranja. Pritom, to može uraditi a da ne izađe iz svog stana, i to znatno jeftinije nego što bi ga koštalo da pođe negdje, izgubi vrijeme, čeka red, izvrši uplatu preko neke banke i na kraju plati bankarsku proviziju prilikom uplate premije.

Mi čak dobrim dijelom godine pravimo određene akcije, tako da ljudi koji kupuju preko interneta imaju dodatne popuste. Moram priznati da smo jako zadovoljni odzivom na koji je naišla online prodaja osiguranja – u prvom redu prodaja putničkog zdravstvenog osiguranja ali takođe i osiguranja od posljednica nesrećnog slučaja. Već smo počeli da radimo na razvoju novih proizvoda, tako da imamo ambiciju da u narednom periodu povećamo broj proizvoda koji će se nuditi putem online kupovine.

Izvor: aktuelno.me          Razgovor vodio: Stefan Planić

Check Also

Učiti od Alibabe: Kreiranje vrijednosti u digitalnoj ekonomiji

Nove ideje pretvorene u vrijedne inovacije oduvjek su bile način kako unaprijediti poslovanje i odbraniti …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *