CBCG prati i objavljuje statistiku kamatnih stopa

Centralna banka Crne Gore danas je saopštila da će na osnovu primjene Odluke o kreditnom registru pratiti statistiku kamatnih stopa na novoodobrene kredite.

Prema podacima  iz maja 2012. godine,  Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatana stopa banaka na ukupne kredite iznosila je 9,57%, dok je Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite iznosila 10,57%, kaže se u saopštenju Centralne banke.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatana stopa banaka na ukupne kredite mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) iznosila je 28,82%, dok je prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite MFI  iznosila 31,45%.

Analiza raspoloživih podataka ukazuje da je prisutan trend rasta kamatnih stopa  u bankarskom sektoru, kao i postojanje ekstremno visokih kamatnih stopa na pojedine plasmane banaka. Može se konstatovati da efektivne kamatne stope banaka na pojedine novoodobrene kredite idu i preko 20%. Tako na primjer, izuzetno visoke kamatne stope su evidentirane na kredite do godinu dana, za  nabavku osnovnih sredstava na nivou od 24,79%, kao i za izgradnju građevinskih objekata i adaptaciju  na nivou od 22,76%.

Takođe, analiza raspoloživih podataka ukazuje da su kamatne stope kod MFI visoke i da postoji trend rasta. Može se konstatovati da  kamatne stopa MFI na pojedine novoodobrene kredite idu i preko 40%. Izuzetno visoke kamatne stope odobrene od ovih institucija su evidentirane na kredite preko godinu dana za kupovinu robe široke potrošnje 35,95%, kao i za realizaciju investicionih programa, do godinu dana 35,23%.

Centralna banka Crne Gore će i ubuduće objavljivati detaljnu statistiku kamatnih stopa.

Autor/izvor: bankar.me/CBCG

Check Also

Komercijalne banke do 1. avgusta moraju da izaberu revizore

Komercijalne banke do 1. avgusta moraju da izaberu svoje revizore koje će angažovati na procjeni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *