Bankari strahuju da će izgubiti štediše

Nijesam siguran da će zaključak Savjeta Centralne banke koji je donijet na poslednjoj sjednici, a kojim obavezuje banke i mikrofinansijske institucije da smanje kamate dati neki rezultat, možda neće doći do povećanja, ali nijesam siguran ni da će doći do smanjenja, kazao je za Dan predsjednik Udruženja banaka Esad Zaimović.

“Saopštenje Savjeta tumačim kao neodustajanje od koncepta da se kamate smanje, ali možda i kao dobijanje na vremenu dok se nađe model prihvatljiv za bankare i građane“, rekao je Zaimović.

On pojašnjava da visina pasivnih kamata, koje banke daju na štednju a koje se kreću između šest i osam odsto, zapravo predstavlja cijenu po kojoj bankari nabavljaju novac, i da je u tom slučaju teško da kamate za kredite mogu da budu manje od 10 odsto.

Podsjetio je da je to bila tema posljednjeg sastanka bankara sa guvernerom CBCG Radojem Žugićem, od prije gotovo dva mjeseca, te da se i tada razmatrala namjera regulatora da se uključi u rješavanje problema visokih kamatnih stopa na bankarskom tržištu u Crnoj Gori.

“Zaključak većine bankara i Udruženja banaka bio je da podržavamo namjeru CBCG da se uključi u rješavanje tog problema kroz neku privremenu mjeru kojom će pokušati da na neki način reguliše visoke kamate, ali je istovremeno postavljeno i mnogo pitanja i ukazano na nepoznanice, na koji način regulator to može da uradi, da li postoji zakonska osnova ili se na taj način narušava slobodno tržište i slobodno formiranje kamatnih stopa“, rekao je Zaimović, ističući da je ipak preovladao stav da bi možda bilo dobro da regulator, ukoliko ima mogućnost, napravi ograničenja, jer, kako je kazao, ne spori da je nivo kamata u Crnoj Gori veoma visok, pa čak i najvisočiji u okruženju, kako za pasivne tako i stope za kredite.

Atlas mont banka neće biti ozbiljnije pogođena eventualnim mjerama CBCG o snižavanju kamata, prema riječima izvršnog direktora te banke Mihaila Banjevića.

“Ne dijelim stav da netržišne mehanizme treba uključivati u tržišnu priču, odnosno kamatne stope treba odgovarajućim tržišnim mehanizmima učiniti dostupnim, kao što to rade druge države u svijetu, gdje mali broj njih ograničava kamate, jer to rješenje nije dugoročno održivo“, rekao je Banjević Danu.

Smatra da bi donošenje odluke o ograničavanju aktivnih kamata ograničilo i kamage na štednju, koje u posljednje vrijeme, kako je kazao, “žestoko” rastu iz razloga što dobar dio banaka u Crnoj Gori, čiji su vlasnici strane banke, ne dobijaju novac od svojih majki za kreditiranje već novac obezbjeđuju podizanjem kamatih stopa za depozite.

“Da li će eventualna odluka Centralne banake o smanjenju kamata na štednju biti dočekana raširenih ruku od štediša u Crnoj Gori nijesam siguran“, rekao je Banjević, pojašnjavajući da o tim posljedicama treba razmišljati.

Izvor: portalanalitika.me

Check Also

Osiguravajuća društva fakturisala bruto premiju u iznosu od 9,2 miliona eura

Na osnovu preliminarnih podataka dostavljenih Agenciji za nadzor osiguranja od strane društava za osiguranje, društva …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *