Beogradska berza: Nedjeljni izvještaj 02.07.2012. – 06.07.2012.

Posle dužeg perioda velike suzdržanosti ulagača, protekle sedmice je konačno viđeno malo živosti na tržištu koja je posledično donela novi, kakav-takav rast. Mereno indeksom najlikvidnijih akcija, Belex 15, domaće tržište akcija je poraslo i treću nedelju zaredom, istina, i ovaj put skromnih 0,2 odsto. Ukupan promet u trgovanju iznosio je nevelikih 1,8 miliona evra i ponovo je bio skroncentrisan na svega nekolicinu hartija.

Akcije – Najprometnija hartija na tržištu bio je bečejski Sojaprotein (SJPT) i to zahvaljujući trgovanju u ponedeljak kada je realizovano gro prošlonedeljnog prometa u visini od 64,1 milion dinara. Tokom sedmice ova hartija je fluktuirala u opsegu 500-530 dinara, s tim da je najveći deo realizacije ostvaren na gornjoj zoni ovog raspona. Protekle nedelje, ova kompanija je izvestila investicionu javnost da je skupština akcionara odlučila da se celokupna prošlogodišnja dobit u visini od 1,14 milijardi dinara ne raspoređuje odnosno da se zadrži u vidu rezervi i neraspoređene dobiti.

Tradicionalno najprometnija hartija, Naftna industrija Srbije (NIIS), beležila je rast većim delom sedmice, konačno se značajnije odlepivši od psihološke granice od 600 dinara. Akcije ove najveće kompanije na Beogradskoj berzi okončale su nedelju na nivou od 618 dinara, uz rast od 2,1 odsto. Uprava NIS-a protekle sedmice je ponovila ambiciozne ciljeve do kraja tekuće dekade uz očekivanje da će se proizvodnja nafte i gasa u ovoj kompaniji povećati tri puta do 2020. godine. I najveći domaći građevinar Energoprojekt (ENLH) zabeležio je aktivnu trgovačku sedmicu. Akcije ove kompanije okončale su nedelju na nivou od 431 dinar uz promet od nepunih 17 miliona dinara i uz veliku fluktuaciju u ceni od 400 do 455 dinara. I ova kompanija je održala redovnu skupštinu akcionara na kojoj je deo neraspoređene dobiti pretvoren u kapital pa će akcionari koji su imali taj status na dan dividende dobiti jednu novu akciju na 20 postojećih. Ostale hartije iz realnog sektora daleko su zaostajale po prometu te je Aerodrom „Nikola Tesla“ (AERO) sa realizacijom od svega 2,2 miliona dinara zauzeo peto mesto po realizaciji. Skupština akcionara ove kompanije odobrila je dividendu u visini od 28,8 dinara što na poslednjoj ceni od 373 dinara daje dividendni prinos od 7,7 procenata.

Od bankarskih hartija ubedljivo najprometnija je bila niška AIK banka (AIKB) koja je ostvarila promet od 21 milion dinara uz neznatan rast vrednosti na nedeljnom nivou, zahvaljujući skoku od četiri procenta poslednjeg trgovačkog dana. Akcije najveće domaće banke pod kontrolom države, Komercijalne (KMBN), nastavile su da tavore i protekle sedmice. Komercijalna se spuštala na novi istorijski minimum od 1.300 dinara po akciji, da bi nedelju ipak okončala na nivou od 1.390 dinara uz minus od 2,2 odsto. Jubmes banka (JMBN) je nastavila da klizi lagano ispod kote od 10.900 dinara, dok se beogradska Privredna banka (PRBN) zadržala na istorijskom minimumu od 135 dinara uz neveliki promet.

Obveznice stare devizne štednje – Obveznice stare devizne štednje zabeležile su promet od 0,3 miliona evra, uz nastavak pada cena. Najprometnija serija bila je A2016 koja je gro realizacije zabeležila uz prinos od 5,8 procenata, da bi kraj nedelje dočekala uz godišnju zaradu iznad šest odsto. I ostale serije, izuzev A2013 koja najranije dospeva na naplatu, zabeležile su značajan pad cena koji ih vodi ka prinosima od šest procenata.

Trezorski zapisi – Protekle sedmice održane su dve aukcije državnih dužničkih hartija. Trezorski zapisi ročnosti šest meseci zabeležili su nešto bolje interesovanje dok je tražnja za dužničkim hartijama veće ročnosti i dalje slaba. Šestomesečni zapisi nominalne vrendosti sedam milijardi dinara prodati su uz uspešnost od 68,2 odsto dok je prinosna stopa iznosila 13,25 odsto. Jednogodišnji zapisi prodati su sa ispodpolovičnim uspehom, dok je prinosna stopa iznosila 14,25 odsto. Obim emisije je bio 18 milijardi dinara.

sinteza.net

Check Also

Skroman promet obilježio sedmicu na Montenegroberzi

Rast indeksa i skroman promet obilježili su sedmicu na Montenegroberzi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.