Kasarna u Kumboru u zakup SOCAR-u za 258 mil. eura

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte prihvatio Nacrt ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta kasarne “Orijenski bataljon” u Kumboru sa kompanijom State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR) iz Azerbejdžana, koji će uskoro biti proslijeđen Skupštini na razmatranje, saopšteno je iz Vladinog Biroa za odnose s javnošću.

Na sjednici Savjeta, kojom je predsjedavao premijer i predsjednik tog tijela Igor Lukšić, razmotreni su i prihvaćeni  Izvještaj Tenderske komisije za turizam o rezultatima pregovora sa predstavnicima kompanije SOCAR-a, Nacrt ugovora i Odluka o davanju u dugoročni zakup. Iz Vlade podsjećaju da su na prošlogodišnji tender stigle dvije ponude – azerbejžanske kompanije i NCH Konzorcijuma, da je savjet 6. aprila ove godine izabrao ponudu SOCAR-a kao prvorangiranu, i da su do kraja maja razmotrene i odbačene sve tužbe drugorangirane kompanije.

Nacrtom ugovora su definisani uslovi dogoročnog zakupa lokaliteta kasarne „Orjenski bataljon“ u Kumboru na 90 godina sa Državnom naftnom kompanijom Republike Azerbejdžan, gdje fiksna zakupnina iznosi jedan euro po kvadratnom metru lokaliteta i varijabilne zakupnine od 5 odsto dobiti koju zakupac ostvari iz poslovanja na lokalitetu. Prema istom tekstu, SOCAR će uložiti 52 miliona eura tokom prve četiri, odnosno ukupno 258 miliona eura u prvih osam godina zakupa. Fiksna zakupnina plaća se unaprijed za 45 godina zakupa, a zakupac mora da obezbijediti garanciju od 3,6 miliona eura. Nakon realizacije prvog dijela investicije, zakupac može ustupiti ugovor trećem licu, a konačni investicioni plan za razvoj rizorta će biti donijet nakon usvajanja državne studije lokacije.

Savjet je razmotrio i prihvatio Aneks br. 3 Ugovora o kupoprodaji kompleksa Hotela „Grand Lido“ i „Apartmani Lido“ u Ulcinju, sa HTP „Ulcinjska rivijera“ iz 2006. godine i predložio Opštini Ulcinj da omogući kupcu plaćanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta po uslovima koji nijesu nepovoljniji za investitora i bili su na snazi u trenutku zaključenja ugovora, a ne prevazilazi iznos od 61,35 eura po kvadratnom metru.

Prihvaćena je inicijativa Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja za izmjenu Odluke o  Planu  privatizacije za 2012. godine, kojom je definisano da se u okviru društava za koja će se objaviti tenderi uvrsti Novi duvanski kombinat iz Podgorice. Na nedavnoj Skupštini akcionara  te kompanije, gdje Vlada Crne Gore ima 74,56, a Glavni grad Podgorica 25,44 odsto akcija, donesena je Odluka o objavljivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za izgradnju fabrike.

Savjet je dao saglasnost i za Izmjenu odluke Odbora direktora društva „Castello Montenegro“ iz Pljevaljaiz 2011. godine, kojom je definisana prodaju poslovnih prostora čiji su vlasnici od 64m2 u Zenici i 93 m2 u Pljevljima.

Izvor: portalanalitika.me

Check Also

Vrtoglave cijene zakupa stanova u Podgorici: Garsonjere do 350, jednosobni stanovi do 900 eura

Cijene zakupa stanova dosegle su neslavne visine. Prošla godina uzdrmala je budžete domicilnog stanovišta koje …

Leave a Reply

Your email address will not be published.