Na crno rade i stranci

U Crnoj Gori je pojava takozvanog rada na crno prisutna i kada je u pitanju angažovanje stranaca, kazao je za Dan ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović. On je poručio da je rad na crno “višestruko nepoželjan fenomen” na tržištu rada.

“Po Zakonu o zapošljavanju, stranac u Crnoj Gori legalno radi ako ima radnu dozvolu, dozvolu za privremeni boravak i potpisan ugovor o radu sa poslodavcem. Da li je to uvijek i kod svih poslodavaca tako? Podaci govore da nije.”

“Moramo radikalno smanjiti svaki rad na crno, pa i takav rad stranaca. U tu svrhu, Vlada je formirala koordinacioni tim za suzbijanje sive ekonomije, koji je sačinio operativni plan u kojem je posebno naglašena aktivnost suzbijanja rada na crno nerezidenata“, kazao je Numanović.

On je poručio da će tokom sezone usmjeriti aktivnosti na veće zapošljavanje domaće radne snage, posebno mladih.

Numanović podsjeća da je dužnička kriza u Evropskoj uniji dovela do ponovnog pogoršanja situacije na tržištu rada.

“Svakako da su ovakva kretanja na globalnom planu uticala i na naše tržište rada. Ne u tolikoj mjeri kada se radi o ukupnom broju lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, jer u tom pogledu u prvih pet mjeseci ove godine ipak imamo trend smanjenja broja nezaposlenih za oko 2,7 odsto“, naveo je on.

Numanović je istakao i da je kriza dodatno izoštrila neke izazove.

“Tu prije svega mislim na nezaposlenost mladih visokoškolaca. Uz regionalnu nejednakost u nivoima nezaposlenosti, to su najvidljiviji izazovi na našem tržištu rada u ovom kriznom periodu. Tokom nekoliko poslednjih godina došlo je do značajnog povećanja broja nezaposlenih visokoškolaca. Njihov udio u ukupnom broju nezaposlenih povećao se sa 5,1 odsto u 2005. na 19,2 odsto na kraju prošle godine. Reforma sistema visokog obrazovanja tokom koje je skraćen prosjek godina studiranja i povećan broj studijskih programa dovela je do povećanja ponude visokoškolaca. S druge strane,tražnja, naročito u godinama ekonomske krize i smanjene dinamike otvaranja novih radnih mjesta, nije mogla da apsorbuje toliko povećanje ponude“, naglasio je Numanović.

Prema njegovim riječima, ove godine značajno je smanjen obim sredstava namijenjenih aktivnim mjerama tržišta rada.

Izvor: CdM

Check Also

Pad realnih zarada u maju, prosječna dostigla 710 eura

Prosječna neto plata u maju iznosila je 710 eura, dok je u bruto iznosu – …

Leave a Reply

Your email address will not be published.