Bankar.me analiza: Bankarski sektor završio prvi kvartal u minusu

Centralna banka Crne Gore objavila je na svom sajtu nerevidirane kvartalne izvještaje svih 11 banaka koje posluju u Crnoj Gori. Prema podacima iz tih izvještaja, bankarski sektor Crne Gore prvi kvartal ove godine završio je sa negativnim finansijskim rezultatom. Ostvaren je gubitak od 6,6 miliona eura. Gubitak bankarskog sektora za isti period prošle godine iznosio je 17,2 miliona eura.

Finansijski rezultat

U prvom kvartalu ove godine pozitivno su poslovale: Hipotekarna banka, Erste, Atlas, Podgorička, Komercijalna banka A.D. Budva i Invest banka Montenegro. Ostale banke su prikazale gubitke u svojim izvještajima.

Tabela 1: Finansijski rezultat (u EUR)

 

31.03.2012

31.03.2011

Hipotekarna banka

893.000

390.000

Erste Bank

759.000

651.000

Atlas banka

397.000

-358.000

Podgorička banka Societe Generale Group

393.000

702.000

Komercijalna banka A.D. Budva

64.000

382.000

Invest banka Montenegro

5.000

-141.000

First Financial bank

-577.000

-472.000

NLB Montenegrobanka

-830.000

9.000

Prva banka Crne Gore

-1.406.000

-238.000

Hypo Alpe Adria Bank

-1.759.000

-11.710.000

Crnogorska komercijalna banka

-4.544.000

-6.418.000

Rezultat

-6.605.000

-17.203.000

Aktiva 

Ukupna aktiva bankarskog sektora na dan 31.03.2012. godine iznosila je 2.756,5 miliona €. U poređenju sa podacima iz  kvartalnih izvještaja za isti period prošle godine ova stavka bilansa je niža za 5,06 odsto . Pojedinačno po bankama, pad ukupne aktive zabilježile su: Hypo Alpe Adria banka, Prva banka Crne Gore, i Crnogorska komercijalna banka. Preostalih osam banaka zabilježilo rast aktive.

Tabela 2: Rang lista banaka po rastu/padu aktive 

 

31.03.2012

31.03.2011

Promjena

Invest banka Montenegro

36.456.000

27.223.000

33,92%

Erste Bank

309.013.000

242.634.000

27,36%

Podgorička banka Societe Generale Group

285.842.000

260.890.000

9,56%

Komercijalna banka A.D. Budva

90.664.000

82.864.000

9,41%

First Financial bank

20.631.000

19.299.000

6,90%

Hipotekarna banka

149.328.000

140.971.000

5,93%

Atlas banka

180.555.000

176.510.000

2,29%

NLB Montenegrobanka

511.135.000

502.733.000

1,67%

Crnogorska komercijalna banka

658.327.000

709.159.000

-7,17%

Prva banka Crne Gore

241.071.000

337.187.000

-28,51%

Hypo Alpe Adria Bank

273.513.000

404.043.000

-32,31%

Ukupna aktiva

2.756.535.000

2.903.513.000

Krediti

Na agregatnom nivou, plasirano je 1.963, 88 miliona eura kredita. (128,2 miliona eura manje nego u prvom kvartalu 2011. godine). Rast kreditnih plasmana u svojim bilansima prikazale su: Invest banka Montenegro za  66,95%, Erste 20,50%, Podgorička 15,83%, First Financial 10,94%, Atlas 9,56%, Komercijalna banka A.D. Budva 4,31% i Hipotekarna banka 4,18%. Kreditnu aktivnost smanjile su: Hypo Alpe Adria banka, Prva banka Crne Gore, Crnogorska komercijalna banka i NLB Montenegrobanka.

Tabela 3: Rang lista banaka po rastu/padu kredita

 

31.03.2012

31.03.2011

Promjena

Invest banka Montenegro

23.543.000

14.102.000

66,95%

Erste Bank

242.247.000

201.038.000

20,50%

Podgorička banka Societe Generale Group

238.213.000

205.649.000

15,83%

First Financial bank

13.251.000

11.944.000

10,94%

Atlas banka

115.563.000

105.483.000

9,56%

Komercijalna banka A.D. Budva

57.805.000

55.416.000

4,31%

Hipotekarna banka

114.860.000

110.256.000

4,18%

NLB Montenegrobanka

434.865.000

438.996.000

-0,94%

Crnogorska komercijalna banka

331.923.000

381.200.000

-12,93%

Prva banka Crne Gore

178.613.000

237.414.000

-24,77%

Hypo Alpe Adria Bank

213.004.000

330.594.000

-35,57%

Ukupni krediti 

1.963.887.000

2.092.092.000

 

Depoziti

Ukupni depoziti bankarskog sektora na kraju prvog kvartala iznosili su 1.792,59 miliona  eura., 0,51 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Najveći rast ove bilansne kategorije ostvarila je Invest bankaMontenegro(118,73%). Evidentiran je rast depozita i kod: Hypo Alpe Adria banke, Erste, First Financial, Komercijalne banke A.D. Budva, NLB Montenegrobanke, Podgoričke i Hipotekarne banke.

Tabela 4: Rang lista banaka po rastu/padu depozita 

 

31.03.2012

31.03.2011

Promjena

Invest banka Montenegro

15.044.000

6.878.000

118,73%

Hypo Alpe Adria Bank

96.721.000

69.891.000

38,39%

Erste Bank

1.71.513.000

128.169.000

33,82%

First Financial bank

12.401.000

9.403.000

31,88%

Komercijalna banka A.D. Budva

48.593.000

44.903.000

8,22%

NLB Montenegrobanka

366.111.000

341.197.000

7,30%

Podgorička banka Societe Generale Group

128.712.000

120.767.000

6,58%

Hipotekarna banka

94.468.000

94.307.000

0,17%

Atlas banka

127.030.000

127.237.000

-0,16%

Crnogorska komercijalna banka

532.663.000

557.623.000

-4,48%

Prva banka Crne Gore

199.340.000

283.201.000

-29,61%

Ukupni krediti 

1.792.596.000

1.783.576.000

 

Kapital

Kada je u pitanju ukupan kapital na nivou bankarskog sektora, ostvaren je rast od 0,31 odsto i iznosio je 303,54 miliona eura. Hypo Alpe Adria banka povećala je svoj kapital  za 12,93%, Erste za 9,21%, Hipotekarna za 9,06%, Podgorička za 8,41% i Komercijalna banka A.D. Budva za 2,02%. Preostalih šest banaka je smanjilo kapital.

Tabela 5: Rang lista banaka po rastu/padu kapitala 

 

31.03.2012

31.03.2011

Promjena

Hypo Alpe Adria Bank

35.842.000

31.739.000

12,93%

Erste Bank

28.103,000

25.732.000

9,21%

Hipotekarna banka

23.999.000

22.006.000

9,06%

Podgorička banka Societe Generale Group

33.314.000

30.731.000

8,41%

Komercijalna banka A.D. Budva

33.177.000

32.520.000

2,02%

NLB Montenegrobanka

38.196.000

38.676.000

-1,24%

Prva banka Crne Gore

19.294.000

20.334.000

-5,11%

Invest banka Montenegro

14.963.000

15.790.000

-5,24%

Atlas banka

26.251.000

27.867.000

-5,80%

Crnogorska komercijalna banka

46.542.000

51.709.000

-9,99%

First Financial bank

3.859.000

5.501.000

-29,85%

Ukupni krediti 

303.540.000

302.605.000

 

 Gordana Dedeić za Bankar.me

Check Also

Potpisan protokol o izmjeni Zakona o fiskalizaciji: Advokati na poslu od ponedjeljka

Predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović potpisao je protokol o saradnji za izmjenu Zakona o fiskalizacijisa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *