Katnić razgovarao sa predstavnicima kreditne rejting agencije Moody’s

Ministar finansija dr Milorad Katnić primio je danas u posjetu predstavnike kreditne rejting agencije Moody’s,  glavnu analitičarku za Crnu Goru – Atsi Shet, i analitičarku Lucie Vila.

Ministar Katnić upoznao je predstavnice Moody’s-a sa trenutnom ekonomskom i fiskalnom  situacijom u Crnoj Gori, a razmijenjena su i mišljenja o efektima rebalansa budžeta na jačanje fiskalnih pozicija Crne Gore.

Takođe je ministar informisao sagovornice o uvođenju novih fiskaliteta i ukazao na napore koje Vlada Crne Gore čini u pogledu zadržavanja postojećih osnovnih poreskih stopa.

Na sastanku je bilo riječi i o planiranim i tekućim investicionim projektima, kao i o naporima na planu unaprijeđenja poslovnog ambijenta, privlačenja stranih direktnih investicija i jačanja sektora malih i srednjih preduzeća.

Ocijenjeno je da je Crna Gora jedna od rijetkih zemalja regiona, koja je, u pogledu strukturnih reformi, preduzela aktivnosti u oblasti penzionih reformi, tržišta rada i socijalne politike.

Posjeta delegacije Moody’s-a, organizovana u cilju prikupljanja podataka na osnovu kojih će se vršiti dalja procjena rejtinga naše zemlje, završava se sjutra, 4. maja.

izvor: bankar.me

Check Also

Kineska centralna banka najavljuje nve ekonomske podsticaje

Kineska centralna banka će preduzeti dalje korake kako bi podržala ekonomiju pogođenu koronavirusom, uključujući oslobađanje …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *