Vlada usvojila rebalans budžeta

Crnogorska Vlada je na današnjoj sjednici usvojila rebalans budžeta za ovu godinu koji na rashodnoj strani predviđa smanjivanje izdataka u ukupnom iznosu od 16 miliona eura, dok se novim mjerama planira prihodovati oko 23 miliona eura.

Rebalans budžeta biće upućen u Skupštinu na usvjanje.

“Glavni razlozi za usvajanje rebalansa su prilagođavanje neagtivnim ekonomskim kretanjima u državama eurozone koja su uslovila smanjenje investicija i budžetskih prihoda uključujući i manje kreditiranje poslovnih banaka što znači manju likvidnost ekonomije i lošije budžetske prihode“, rekao je ministar finansija Milorad Katnić nakon sjednice Vlade, i dodao da će se Vlda ove godine zadužiti 308 miliona eura.

Katnić je kazao rebalans predviđa zadržavanje postojećih osnovnih poreskih stopa, čime Crna Gora nastavlja da bude jedna od poreski najkonkurentnijih država u Evropi.

Na današnjoj sjednici Vlada Crne Gore usvojila  Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica,  Prij edlog zakona o dopunama Zakona o akcizama, Prijedlog zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda,  Prijedlog uredbe o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima, Prijedlog za dodatne mjere štednje, koje se odnose na smanjivanje zarada i naknada određenim kategorijama zaposlenih u javnom sektoru i Informaciju o utvrđivanju najvišeg iznosa zarada rukovodećim licima u javnim ustanovama i preduzećima u kojima država ima većinsko vlasništvo.

CdM.me

Check Also

Kamatne stope više, ali je premija rizika pala

Ušli smo u Šengen, postali integralni dio ekonomije Evropske unije. A kad ste dio te …

Leave a Reply

Your email address will not be published.