Provjerite da li ste pravilno napisali biografiju

Napisali ste svoju biografiju i zadovoljni ste uspješno završenim poduhvatom.

Ipak, niste potpuno sigurni kakav će utisak vaša biografija da ostavi na poslodavca i želite biti sigurniji da ste uradili dobar posao.

Pitanja za provjeru forme:

*Da li je dužina vaše biografije do dvije stranice, kako ne bi zamarala čitaoca dužinom?

*Da li ste koristili manje od tri različite vrste fonta, kako vam biografija ne bi bila previše “šarena” i nepregledna?

*Da li ste koristili prosječnu veličinu fonta koja nije ni suviše velika ni suviše mala tj. teška za čitanje (od 10 do 12)?

*Da li ste koristili manje od dvije boje fonta, kako vam biografija ne bi bila šarena?

*Ako je biografija na dvije strane, da li prva strana zaokuplja poslodavčevu pažnju sa jasno istaknutim najbitnijim informacijama za posao za koji konkurišete?

Pitanja za provjeru sadržaja

*Da li ste unijeli ažurne i tačne kontakt podatke (telefon i mejl), kako bi poslodavac mogao da vas pozove na intervju ili obavijesti o rezultatima konkursa?

*Da li ste svoje obrazovanje i radno iskustvo navodili hronološki (i uz navođenje godina kada je trajalo), počevši od najskorijeg, kako bi poslodavac imao uvid u tok vašeg profesionalnog razvoja?

*Da li ste vaše vještine naveli po redosljedu važnosti, naglašavajući one koje mogu da vam osiguraju posao, kako biste zainteresovali poslodavca?

*Da li ste naveli sve vještine i svo iskustvo koje posjedujete, a koje može biti značajno, kako biste povećali svoje šanse za ulazak u drugi krug selekcije?

*Ako ste priložili fotografiju, da li je ona profesionalna i ozbiljna (bez fotografija sa svadbe, fotografija na kojima se vidi da je neko drugi sa nje odsječen, fotografija na kojima ste namrgođeni, neprikladno obučeni i sl.)?

Kada odgovorite na sva pitanja, obratite pažnju na ona na koja ste dali negativan odgovor jer su to aspekti vaše biografije koje možete da poboljšate, prenose agencije.

Check Also

Majkrosoft pokrenuo besplatnu obuku za sticanje 10 digitalnih vještina

Pandemija korona virusa imala je veliki uticaj na svjetsku ekonomiju. Konkretno na tržištu rada je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *