Aerodromi Crne Gore potencijal u koji treba ulagati

Mislim da se radi o jednom od najvrijednijih segmenata ukupne državne aktive, a imajući u vidu da je Crna Gora izrazito avio destinacija, ulaganje u JP Aerodromi Crne Gore je ujedno ulaganje u značajnu infrastrukturu bitnu za dalji razvoj naših ekonomskih potencijala, kazao je premijer Vlade Igor Lukšić, u zvaničnoj posjeti toj kompaniji.

Lukić je razgovarao sa predstavnicima tog preduzeća, na čelu sa direktorom Milovanom Đuričkovićem, o transformaciji tog javnog preduzeća i društva, kao i o mogućnostima da se definišu podsticajne mjere i poveća broj avio prevoznika i u periodu van sezone.

– U periodu maj – septembar, ove godine, očekujemo ozbiljan rast broja prevezenih putnika. Takoše, razgovarali smo o realizaciji masters plana i potrebi da se u ovom vremenu, kada je oslanjanje na sopstvenu štednju manje povoljna pozicija, više oslanjamo na strane investicije, što JP Aerodromi CrneGore i pripremaju, kazao je Lukšić.

On je dodao da se radi o uspješnom preduzeću, koje je pored svih finansijskih i ekonomskih teškoća, ostvarilo profit od pola miliona eura u 2012.godini.

-Interesantna je i druga inicijativa, a to je saradnja glavnog grada i aerodroma, u smislu postavljanja mosta biznis zone, koja bi mogla biti stimulacija za nove investicije u cilju generisanja novih radnih mjesta, dodao je premijer.

Danas se ujedno i navršava devet godina od kako je JP Aerodromi Crne Gore preuzelo upravljanje nad ovim resursima.

– Za ovih devet godina zabilježen je intezivan razvoj, imali smo više od 100 odsto rasta saobraćaja, preduzeće je iskazalo pozitivno poslovanje i društveno odgovoran posao, u interesu ne samo javnog preduzeća, nego i stavljajući sebe u javnu funkciju, kazao je Milovan Đuričković, direktor JP Aerodromi Crne Gore.

On je objasnio da ovaj mastersplan ima konkretnije forme od prethodnih, gdje je Vlada preuzela značajnije obaveze.

Ni ovaj put nije preskočeno pitanje lou kost kompanija.

– Bilo je različitih informacija u medijima, ono što ja želim da istaknem je da Aerodromi Crne Gore čine sastavni dio pregovaračkog tima sa Vladom. Mi ne činimo destruktivni, već konstruktivni dio tima i participiramo za pravljenje finansijskog ambijenta za dovođenje lou kost kompanija, zaključio je Đuričković

izvor: portal analitika.me

Check Also

Deficit budžeta veći za 80,5 miliona eura

Deficit budžeta za devet mjeseci iznosio je 333,6 miliona eura ili 7,2 odsto bruto domaćeg …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *