Ništa od saslušanja Katnića

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet nije usvojio predlog zaključaka povodom nedavnog konsultativnog saslušanja za KAP nakon odluke Vlade da preuzme dug koji je ta fabrika imala prema Dojče banci, a nije usvojena ni inicijativa PZP da se održi kontrolno saslušanje na kome bi ministar finansija Milorad Katnić objasnio pod kojim je uslovima Vlada zaključila aranžman sa Kredit Svis bankom vrijedan 150 miliona eura.

Predloženim zaključcima bilo je definisano da zbog rizika realizacije datih državnih garancija i mogućnosti njihovog pretvaranja u javni dug treba pažljivo planirati izdavanje novih državnih garancija pridržavajući se obaveza utvrđenih zakonom i Strategijom upravljanja javnim dugom, da Vlada (resorno ministarstvo finansija) jednom mjesečno treba da izvještava Odbor o realizaciji zaključaka koje je Skupština usvojila kroz usvajanje odluke o preuzimanju duga za KAP od Dojče banke, da Državna revizorska institucija da prioritet izradi revizorskog izvještaja za garancije koje je Vlada dala.

Dalje, predloženo je i da se izvještaj o reviziji poslovanja KAP-a revizorske kuća Ernest and Jang dostavlju i Skupštini, da se pronađe rešenje da se uplate porezi i doprinosi radnicima KAP-a koji su prošle godine penzionisani, kao i da ministarstvo finansija u slučaju negativnog scenarija za kredite sa OTP I VTB bankom pregovorima pokuša da obezbijedi duži period po pitanju servisiranja dugova.

Sastavni dio zaključaka postali su amandmani kojima je predviđeno da Vlada umjesto mjesečno izvještava kvartalno Odbor o realizaciji zaključaka Skupštine usvojenih u sklopu odluke o preuzimanju duga za KAP, da a se utvrde dugovi KAP -a po osnovu poreza i doprinosa za sve radnika i da se pronađe rešenje za tu naplatu, kao i da se u saradnji sa KAP -om pronađe rešenje za ostvarivanje zakonskih prava radnika.

izvor: vijesti.me

Check Also

Prosječna zarada u aprilu 521 euro

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u aprilu je, prema podacima Monstata, iznosila 521 euro, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *