FF Bank u minusu; Podgorička, Komercijalna, IBM, Atlas i NLB u blagom plusu na kraju 2011.god

Gubitak u poslovanju na kraju 2011.god zabilježila je i First financial Bank, vlasništvo grčkog brodovlasnika Viktora Restisa, koja je prošlu godinu završila sa minusom od 1,53 miliona eura. Odobreni krediti kod te banke iznosili su 13,29 miliona eura, dok su depoziti bili 11,6 miliona, a ukupan kapital 4,43 miliona.

Dobitak od 4,27 miliona ostvarila je Podgorička banka, koja posluje u okviru Sosiete Ženeral grupe. Ukupni krediti iznosili su 233,3 miliona, depoziti 125,78 miliona, a bančin kapital bio je 32,9 miliona eura.

Komercijalna banka AD Budva lani je ostvarila milion dobitka, krediti su iznosili 54,4 miliona, depoziti 47,1, a ukupan kapital 33,13 miliona.

IBM i Atlas banka, vlasništvo biznismena Duška Kneževića, imale su 30, odnosno 441 hiljadu dobiti. IBM je odobrila 23,6 miliona kredita, 15,4 miliona su iznosili depoziti oročeni kod te banke, dok je ukupan bančin kapital bio 14,9 milion eura. Atlas banka je imala 117,3 miliona kredita i 127,6 miliona depozita, a raspolagala je sa 25,8 miliona ukupnog kapitala.

NLB Montenegro banka, koja posluje u okviru slovenačke NLB grupe, ima 38,97 miliona eura kapitala, a lani je ostvarila profit od 301 hiljadu eura. Ukupni krediti kod te banke su 428,7 miliona, a depoziti 376,24 miliona eura.

dan.co.me

Check Also

Centralna banka organizuje prvi CBCG FinTech Hackathon

Centralna banka Crne Gore, u saradnji sa ICT Cortexom i Udruženjem banaka Crne Gore organizuje …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *