Bankar analiza: Bankarski sektor smanjio minus u 2011 godini

Prema podacima prikazanim u finansijskim izvještajima banaka za 2011. godinu, a koji su objavljeni na web stranici Centralne banke, bankarski sektor Crne Gore je i dalje u minusu. U brojkama, ostvaren je gubitak od 3,22 miliona eura, što je ipak bolji rezultat od onog iz 2010. godine kada je gubitak bankarskog sektora iznosio čak 81,68 miliona eura.

Neto finansijski rezultat

Pojedinačno posmatrano, neto finansijski rezultat sa negativnim predznakom u kriznoj 2011. godini uknjižile su: Crnogorska komercijalna banka, Prva banka Crne Gore i First Financial banka. Suma gubitaka ove tri banke nadmašila je sumu pozitivnih finansijskih rezultata koje su u svojim bilansima prikazale: Hypo Alpe-Adria, Podgorička, Erste, Hipotekarna, Komercijalna banka Budva, Atlas Banka, NLB Montenegrobanka i Invest banka Montenegro.

Tabela 1: Neto finansijski rezultat (eur)

 

2010

2011

Hypo Alpe-Adria-Bank -35.769.000 9.871.000
Podgorička banka Societe Generale Group 2.709.000 4.278.000
Erste Bank 1.980.000 2.967.000
Hipotekarna banka 1.292.000 1.522.000
Komercijalna banka Budva 981.000 1.000.000
Atlas banka 306.000 441.000
NLB Montenegrobanka 652.000 301.000
Invest banka Montenegro 642.000 30.000
First Financial bank -1.805.000 -1.538.000
Prva banka Crne Gore -6.692.000 -8.670.000
Crnogorska komercijalna banka -45.973.000 -13.421.000
Ukupan rezultat -81.677.000 -3.219.000

Ukupna aktiva

U agregatnom bilansu stanja banaka za prošlu godinu prikazana je ukupna aktiva u iznosu od 2.809,7 miliona eura. U poređenju sa podacima iz 2010. godine, ova stavka bilansa je niža za 4,5%. Pad ukupne aktive bankarskog sektora bio je skoncentrisan na četiri banke: Hypo Alpe-Adria, Prvu, CKB i Atlas banku, dok su ostale banke uvećale svoju aktivu.

 Tabela 2: Rang lista banaka po rastu/padu aktive  (eur)

  2010 2011 Promjena
Invest banka Montenegro 28.077.000 36.941.000 31,57%
Erste Bank 239.971.000 299.831.000 24,94%
Hipotekarna banka 128.788.000 155.593.000 20,81%
Podgorička banka Societe Generale 259.913.000 284.626.000 9,51%
Komercijalna banka Budva 82.352.000 89.349.000 8,50%
First Financial bank 19.536.000 20.839.000 6,67%
NLB Montenegrobanka 523.477.000 525.746.000 0,43%
Atlas banka 182.260.000 181.345.000 -0,50%
Crnogorska komercijalna banka 718.102.000 691.329.000 -3,73%
Prva banka Crne Gore 313.322.000 252.492.000 -19,41%
Hypo Alpe-Adria-Bank 447.857.000 271.629.000 -39,35%
Ukupna aktiva 2.943.655.000 2.809.720.000

Krediti

Za 2011. godinu uknjiženo je 1.955, 77 miliona eura ukupno odobrenih kredita, 244,2 miliona eura ili 11,1% manje nego u 2010. god. Crnogorka komercijalna banka, Prva banka Crne Gore, NLB Montenegrobanka i Hypo Alpe-Adria su odobrile manje kredita nego u 2010 god, dok su ostale banke zabilježile rast kredita u svojim bilansima i to: Invest banka Montenegro za 68,34%, Erste 23,66%, Podgorička 18,22%, First Financial 12,78%, Hipotekarna 12,35%, Komercijalna banka Budva 9,98% i Atlas Banka 9,20%.

Tabela 3: Rang lista banaka po rastu/padu kredita (eur)

  2010 2011 Promjena
Invest banka Montenegro 14.067.000 23.681.000 68,34%
Erste Bank 192.837.000 238.462.000 23,66%
Podgorička banka Societe Generale 197.338.000 233.301.000 18,22%
First Financial bank 11.791.000 13.298.000 12,78%
Hipotekarna banka 101.009.000 113.481.000 12,35%
Komercijalna banka Budva 49.527.000 54.470.000 9,98%
Atlas banka 107.450.000 117.333.000 9,20%
NLB Montenegrobanka 435.521.000 428.737.000 -1,56%
Prva banka Crne Gore 244.241.000 182.136.000 -25,43%
Crnogorska komercijalna banka 485.883.000 339.753.000 -30,08%
Hypo Alpe-Adria-Bank 360.310.000 211.115.000 -41,41%
Ukupni krediti  2.199.974.000 1.955.767.000  

Depoziti

Stavka bilansa stanja na agregatnom nivou koja je imala trend rasta u prošloj godini je stavka ukupni depoziti.  Ukupni depoziti na kraju godine iznosili su 1.817,00 miliona  eura, a to je za oko 1,5% više u odnosu na 2010.god. Najveći rast ove bilansne kategorije ostvarila je Invest banka Montenegro (107,00%).

Tabela 4: Rang lista banaka po rastu/padu depozita (eur)


2010 2011 Promjena
Invest banka Montenegro 7.462.000 15.446.000 107,00%
First Financial bank 9.145.000 11.606.000 26,91%
Hypo Alpe-Adria-Bank 70.845.000 89.766.000 26,71%
Erste Bank 130.492.000 162.874.000 24,82%
Hipotekarna banka 85.133.000 97.853.000 14,94%
Podgorička banka Societe Generale 113.855.000 125.788.000 10,48%
Komercijalna banka Budva 44.685.000 47.198.000 5,62%
NLB Montenegrobanka 367.945.000 376.246.000 2,26%
Crnogorska komercijalna banka 566.750.000 553.195.000 -2,39%
Atlas banka 132.507.000 127.609.000 -3,70%
Prva banka Crne Gore 261.033.000 209.479.000 -19,75%
Ukupni depoziti 1.789.852.000 1.817.060.000

Ukupan kapital

Kada je u pitanju ukupan kapital, on je u prošloj godini iznosio 305,23 miliona eura, dok je u 2010. godini ova suma bila veća za 1,8%. Pojedinačno po bankama, svoj kapital u 2011. god  smanjile su: First Financial, Atlas, Hypo Alpe-Adria, Crnogorska komercijalna banka i Invest banka Montenegro, dok su kapital povećale: Hipotekarna, Podgorička, Erste, Komercijalna banka Budva, Prva Banka i NLB Montenegrobanka.

Tabela 5: Rang lista banaka po rastu/padu ukupnog kapitala (eur)

  2010 2011 Promjena
Hipotekarna banka 21.622.000 23.089.000 6,78%
Podgorička banka Societe Generale Gro 30.855.000 32.907.000 6,65%
Erste Bank 25.015.000 26.562.000 6,18%
Komercijalna banka Budva 32.138.000 33.138.000 3,11%
Prva banka Crne Gore 20.572.000 20.733.000 0,78%
NLB Montenegrobanka 38.708.000 38.970.000 0,68%
Invest banka Montenegro 15.931.000 14.958.000 -6,11%
Crnogorska komercijalna banka 48.127.000 44.708.000 -7,10%
Hypo Alpe-Adria-Bank 43.449.000 39.874.000 -8,23%
Atlas banka 28.514.000 25.854.000 -9,33%
First Financial bank 5.974.000 4.436.000 -25,74%
Ukupan kapital  310.905.000 305.229.000

 Gordana Dedeić za Bankar.me

Check Also

Željezarci: Ako do ponedjeljka ne bude poziva iz EPCG, počinjemo proteste

Radnici Željezare na današnjem zboru odlučili su da čekaju do ponedjeljka 6. februara zvaničan poziv …

Leave a Reply

Your email address will not be published.