CBCG: Depozita više, kredita manje na kraju 2011 u odnosu na kraj 2010

Ukupni depoziti banaka su na kraju decembra iznosili 1.817,1 milion eura. U odnosu na novembar 2011. godine, ukupni depoziti su bili niži za 0,8%, dok su u odnosu na kraj prethodne godine bili viši za 1,5%.

U ročnoj strukturi ukupnih depozita, oročeni depoziti su činili 61%, dok su depoziti po viđenju činili 39% ukupnih depozita.

U strukturi oročenih depozita, najveće učešće imali su depoziti ročnosti od tri mjeseca do jedne godine (54,8%) i depoziti ročnosti do tri mjeseca (20,6%). Posmatrano po sektorima, u ukupnim depozitima dominirali su depoziti fizičkih lica sa 56,9% učešća.

Depoziti stanovništva

Depoziti stanovništva su na kraju decembra 2011. godine iznosili 1.033,4 miliona eura i bili  su za 0,7% viši nego u prethodnom mjesecu. U odnosu na decembar prethodne godine, depoziti stanovništva su ostvarili rast od 8,6%. U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni depoziti su činili 67,4%, dok su depoziti po viđenju učestvovali sa 32,6%.

Krediti

Ukupni krediti banaka su na kraju decembra tekuće godine iznosili 1.955,8 miliona eura,  što je za 0,9% više nego u prethodnom mjesecu, odnosno za 11,1% niže nego u decembru prethodne godine.

Koeficijent krediti/depoziti iznosio je 1,08 na kraju decembra tekuće godine, i pogoršan je u odnosu na kraj prethodnog mjeseca (1,06), dok u odnosu na kraj decembra 2010. godine bilježi poboljšanje (1,23).

Odnos kredita i depozita uvećanih za ukupno uzete pozajmice iznosio je 0,83 i pogoršan je u odnosu na prethodni mjesec kada je iznosio 0,80, dok je poboljšan u odnosu na decembar 2010. godine kada je ovaj odnos iznosio 0,88. Krediti odobreni privredi i stanovništvu dominantna su kategorija u strukturi ukupnih kredita banaka sa 90,9% učešća, dok se preostalih 9,1% odnosilo na finansijske institucije, organizacije u javnom vlasništvu, inostrane firme, Opštu vladu i neprofitne organizacije.

izvor: Bilten CBCG

Check Also

ECB danas podiže kamate: “Sigurna još dva povećanja”

Da li će i za koliko referentne kamatne stope biti ponovo podignute, Evropska centralna banka …

Leave a Reply

Your email address will not be published.