Srbija: Banke strijepe od kazni shodno novim propisima

Ukoliko banke u Srbiji ne postupe po pravilima koje propisuje novi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga snosiće posljedice odnosno biće novčano kažnjene. Tako, na primjer, ako banka nominalnu kamatnu stopu utvrdi drugačije od propisanog biće kažnjena u iznosu od 500.000 do 800.000 dinara, po prigovoru. Za ostale prekršaje kazne dostižu i do dva miliona dinara.

Da su banke ozbiljno shvatile novi propis govori činjenica da sve ovih dana detaljno informišu građane o kamatama na pružene usluge, a mnoge ih i snižavaju.

Obavještenje se šalje čak i klijentima koji koriste obične elektronske kartice kojima se podiže novac na bankomatu ili plaća u prodavnicama i sredstva se odmah skidaju sa tekućeg računa. Tako da će neki građani koji koriste kredit, kreditnu karticu, dozvoljeni minus… dobiti i po nekoliko koverata na kućnu adresu sa preciznim objašnjenjima.

– U aneksima koji građani treba da potpišu konstatuje se da su postojeće kamatne stope, odnosno marže koje se dodaju na referentnu stopu, shodno Zakonu, postale fiksne i da se ne mogu ubuduće mijenjati jednostranom odlukom banke – kažu u Rajfajzen banci.

– S druge strane, klijentima kojima je u toku otplate mijenjana kamatna stopa, do primjene novog propisa biće određena najpovoljnija kamata koju su imali tokom otplate, i takva će biti primjenjena do kraja otplate njihovog kredita. Obje odredbe će se primjeniti bez obzira na to da li klijent potpiše aneks koji je poslao ili ne, kako propisuje i Zakon, odnosno tumačenje Narodne banke Srbije.

Prijava nepravilnosti
– Ukoliko, poslije potpisivanja aneksa ugovora, građani smatraju da su njegove odredbe kojima se reguliše struktura i visina nominalne kamatne stope suprotne zakonu, mogu podnijeti pisani prigovor banci i o tome obavijestiti NBS.

izvor: novosti.rs

Check Also

Londonski Schroders uvećao udio u NLB banci

Londonska firma Schroders Plc povećala je udio u slovenačkoj NLB banci na 5,108%, sa ispod …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *