BiH: Izmjene zakona o bankama i Agenciji za bankarstvo

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o bankama, o Agenciji za bankarstvo FBiH i o mikrokreditnim organizacijama.

Predložene izmjene i dopune rezultat su potrebe dodatnog sprovođenja, usklađivanja i pojašnjenja ili redefinisanja pojedinih pravnih instituta u postojećim zakonima, kao i neophodnih usklađivanja sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti iz 2009. godine, saopšteno je iz Vlade FBiH.

U dopunama ovog zakona posebno je razrađena zaštita potrošača, u pogledu njihovih prava i obaveza iz ugovora o kreditu i ugovora o ostalim uslugama, kao što su revolving kredit, ugovor o bankarskom tekućem računu i ugovor o novčanom depozitu, a na osnovu preporuka ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH u sektoru potrošačkih kredita.

Vlada FBiH donijela je izmjene i dopune Zakona o prekršajima FBiH i u formi Prijedloga uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, radi poboljšanja postojećih zakonskih rješenja i uklanjanja nedostataka uočenih tokom dosadašnje primjene. U izmjenama i dopunama Zakona određen je novi okvir za propisivanje kazni.

Vlada je izmijenila i dopunila uredbu o naknadama troškova za službena putovanja kojom se utvrđuje da visina dnevnica za putovanja u zemlji od 1. decembra bude 25 maraka. Odluka je u skladu sa stavom Fiskalnog savjeta BiH o potrebi dodatnih mjera štednje na svim nivoima vlasti u BiH.

Na sjednici je donesena Odluka o obustavi izvršavanja pojedinih budžetskih izdataka, radi uspostavljanja likvidnosti i ravnoteže budžeta FBiH za ovu godinu. Ovom odlukom se na 45 dana obustavlja izvršavanje izdataka za nabavku stalnih sredstava, osim uz saglasnost Vlade.

izvor: capital.ba

Check Also

Vrijeme jednostavnog podizanja kredita prošlost

Kompanije u eurozoni relativno su lako dobijale kredite u drugom tromjesečju zahvaljujući državnim garancijama ali …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *