Srbija: Banke iznose profit

Banke će, upozoravaju pojedini ekonomisti, nastaviti povlačenje novca iz Srbije i usmjeriti ga ka svojim maticama, naročito zemlje najviše zahvaćene krizom. Prema propisima, one mogu da iznesu svoju zaradu i da isplate, ako dobro posluju, dividende, ali ne mogu da izvlače položeni kapital, osim u slučaju da prestanu sa radom. tada pak imaju obavezu prvo da namire povjerioce, a zatim da se povuku.

Ekonomisti ukazuju da bi Centralna banka Srbije morala da otvori „četvore oči“ u sadašnjoj situaciji, pa čak i da ukoliko uoči nepravilnosti zatvori problematičnu banku.

Prema propisima, banke novac mogu i da plasiraju, kako u zemlji tako i u inostranstvu, uključujući i držanje deviza na računima banaka u inostranstvu. U krizi, takođe, mogu da smanje kreditnu aktivnost, što se već i primjećuje.
Prelivanje krize iz evrozone na Srbiju nije moguće spriječiti, ali za banke nema zime čak i da propadnu njihove matice u drugim zemljama.

Tako, guverner NBS kaže da centralna banka Srbije vodi preciznu evidenciju o cirkulaciji novca i da može brzo i na vrijeme da reaguje ukoliko se uoče problemi koji bi mogli da dovedu do destabilizacije domaćeg bankarskog sistema.

U NBS vjeruju da u velikoj mjeri, ako ne u potpunosti, mogu situaciju da drže pod kontrolom i da obezbjede da domaći bankarski sistem bude stabilniji nego u drugim zemljama. To potkrepljuje deviznim rezervama od čak 11 milijardi evra i time što Srbija ima fleksibilan devizni kurs.

Moguće mjere

Zakonom o deviznom poslovanju propisana je mogućnost uvođenja zaštitnih mjera, kao što je ograničenje obavljanja plaćanja sa inostranstvom – kažu u NBS. – Ove zaštitne mjere uvode se prema Zakonom propisanoj proceduri i samo u slučaju nastupanja ozbiljnih poremećaja u platnom bilansu, kada kretanje kapitala prouzrokuje ili može da izazove ozbiljne poteškoće u sprovođenju monetarne politike i politike deviznog kursa, koje su rezultat prekomjernog priliva i odliva kapitala iz Srbije.

Garancija 

U momentu kada je Srbija počela da osjeća prve efekte globalne ekonomske krize, Vlada je predložila izmjenu zakona koji garantuje sve položene depozite u poslovnim bankama. Tako sada svi klijenti poslovnih banaka u Srbiji mogu da računaju da će im u slučaju propasti banke, država iz budžeta nadoknaditi depozite vrijedne do 50.000 evra.

izvor: novosti.rs

Check Also

Austrijska Kornojburg banka kupuje bonove preduzeća i dijeli ih građanima

Austrijska banka Šparkase Kornojburg odlučila je da pokaže solidarnost sa građanima jedinstvenom akcijom. Naime, ona …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *