BiH: Štednja veća za 300 miliona KM

Vrijednost štednje građana u bankama BiH je na kraju avgusta ove godine iznosila 6,79 milijardi KM, što predstavlja rast od oko 300 miliona KM u odnosu na kraj prethodne godine, potvrdili su podaci Centralne banke BiH.

Iz centralne bankarske institucije BiH potvrdili su da štednja građana u strukturi depozita u BiH iznosi više od polovine iznosa ukupnog depozita u BiH, koji je na kraju avgusta bio 12,81 milijarda KM.

Podaci Centralne banke BiH pokazuju da u teškim ekonomskim uslovima vrijednost štednje građana u BiH u posljednjih pet godina raste, s izuzetkom kratkog perioda s kraja 2008. godine.

Naime, štednja građana BiH je na kraju 2006. godine iznosila 4,10 milijardi KM, dok je na kraju 2010. bila 12,52 milijarde KM.

Sead Manov, direktor sarajevske filijale Agencije za osiguranje depozita BiH, potvrdio je da je štednja građana u BiH na kraju avgusta bila za 5,5 odsto viša u odnosu na kraj prethodne godine.

“Štednja stanovništva BiH svakog mjeseca raste, što potvrđuje rast povjerenja građana u bankarski sistem zemlje”, rekao je Manov i podsjetio da se od ukupno 29 bh. banaka njih 25 bavi osiguranjem depozita.

Manov je dodao da je jedini teži period u oblasti štednje građana u BiH bio posljednji kvartal 2008. godine, kada su građani iz banaka povukli 800 miliona maraka depozita i dodao da je i taj period kratko potrajao.

“Tada je već nakon nekoliko mjeseci došlo do velikog priliva novca u banke, tako da sada u odnosu na kraj septembra 2008. godine bilježimo porast štednje za 17 odsto”, rekao je Manov.

Radovan Bajić, direktor banjalučke NLB Razvojne banke, konstatovao je da je rast štednje građana u uslovima krize sasvim opravdan.

“Kada su ekonomski uslovi loši, građani od svojih tekućih prihoda prave akumulaciju, zbog toga što očekuju dolazak lošijih dana”, rekao je Bajić.
On je objasnio da građani u teškim ekonomskim situacijama ne žele da rizikuju i svoj novac izdvajaju na sigurno, stavljaju ga u okvire provjerenim i klasičnim sistemima zaštite vrijednosti, odnosno štednje u bankama.

“Građani se odlučuju da štede u sigurnim bankarskim institucijama, gdje deponuju svoj novac. U prilog težnji smanjenja rizika prilikom ulaganja građana govori i činjenica da sve manji broj njih kupuje i trguje hartijama od vrijednosti”, rekao je Bajić.

izvor: nezavisne.com

Check Also

Austrijska Kornojburg banka kupuje bonove preduzeća i dijeli ih građanima

Austrijska banka Šparkase Kornojburg odlučila je da pokaže solidarnost sa građanima jedinstvenom akcijom. Naime, ona …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *