3D program životnog osiguranja za bolju budućnost

Kompanija Wiener Stadtische životno osiguranje Podgorica A.D. uvrstila je u svoju ponudu 3D program osiguranja života. O tome šta je sadržano u 3D programu osiguranja života CdM je razgovarao sa Andrijom Pešićem, direktorom prodaje kompanije Wiener Stadtische životno osiguranje Podgorica A.D.

CdM: 3D program životnog osiguranja je trenutno najkompletniji program životnog osiguranja na našem tržištu. Zašto?

Pešić: Kroz tri dimenzije jednog programa, odnosno tri kategorije osiguranika, mogu se na isti način osigurati sva lica koja pri isteku osiguranja imaju najviše 75 godina, i to: zdrava lica između 14 i 65 godina pristupne starosti (kao u dosadašnjim programima), lica čija je starost manja od 14 godina, kao i lica koja nijesu potpuno zdrava ili sa umanjenom radnom sposobnošću, a koja kroz ostale programe ne mogu biti osiguranici. Ovaj program je najkompletniji i zbog dopunskih osiguranja koja su moguća uz osnovno osiguranje života. Uz dopunska osiguranja lica od posljedica nezgode i posljedica težih bolesti, koja su postojala u prethodnim programima životnog osiguranja, mi smo pri kreiranju 3D programa otišli još jedan korak dalje, i omogućili osiguranicima zaključenje dopunskog osiguranja lica za slučaj smrti od posljedica nesrećnog slučaja, čime smo upotpunili obim zaštite osiguranika od neželjenih ali realno mogućih situacija tokom trajanja ugovora o osiguranju.

CdM: Šta 3D program garantuje/omogućava osiguranicima i na koji način?

Pešić: 3D program omogućava osiguranicima maksimalnu fleksibilnost, odnosno slobodu u kreiranju proizvoda prilagođenog upravo svojim potrebama. Svi dosadašnji proizvodi životnog osiguranja su bili na neki način slični jedan drugome u smislu da je tokom čitavog trajanja ugovora o osiguranju osiguranik podjednako osiguran, čak i tokom onih godina kada daje prioritet štednji u odnosu na osiguranje. Kroz 3D program je, prvi put, moguće razdvojiti dva vremenska intervala tokom trajanja ugovora o osiguranju, i to: prvi koji se odnosi na period štednje, tzv. period odloženosti, i drugi kada se u program osiguranja uključuje i osiguranje života, i to baš onda kada svaki osiguranik za sebe procijeni da će mu ono biti potrebno. Dakle, osiguranik sam za sebe određuje kako ukupan broj godina, tako i dužinu trajanja pojedinačnih djelova. Na taj način se maksimalizuje finansijski efekat štednje kroz povećanje i do sada veoma stimulativne osigurane sume, a sa druge strane se kroz dopunska osiguranja osiguranicima ostavlja mogućnost da čak i u periodu odloženosti imaju najveću moguću zaštitu.

CdM: Wiener Stadtische je prepoznatljiv po širokom spektru mogućnosti koje nudi svojim klijentima. Da li je takav slučaj i sa 3D programom, odnosno koje još benefite nudi?

Pešić: 3D program pruža mogućnost osiguranja svih lica bez obzira na zdravstveno stanje i godine starosti. Dalje, nudi osiguraniku mogućnost izbora u kom periodu želi osiguranje od rizika smrti. Uz ovaj program je moguće ugovoriti i tri dopunska osiguranja, i to od posljedica nesrećnog slučaja, od nastupanja težih bolesti i dopunsko osiguranje za slučaj smrti od posljedica nesrećnog slučaja, čime se u nekoj situaciji potencijalno mogu isplatiti čak četiri osigurane sume. Osigurana suma, prepoznata i u dosadašnjim proizvodima kao najveća na tržištu, još više biva uvećana kroz mogućnost izbora perioda odloženosti. Osim ovih prednosti, ovaj program osiguranika oslobađa i plaćanja premije osiguranja u posljednjoj godini osiguranja. Dakle, jedna godina je gratis, a da pritom osiguranje ne prestaje da traje. Da zaključim, ne postoji program osiguranja na domaćem tržištu koji pruža veću sigurnost, fleksibilnost i materijalnu korist svojim osiguranicima!

Cdm: Kakva su iskustva u okolnim zemljama gdje se ovaj program uveliko koristi u VIG-u?

Pešić: Mi smo među prvima u Vienna Insurance Group-i uveli ovakav proizvod, što nije čudno, jer smo i do sada pokazali proaktivan i inovativan pristup u razvoju proizvoda, ističući težnju da budemo bar korak ispred konkurencije. Sa druge strane, ovaj proizvod je na neki način kreiralo i samo tržište, odnosno želja osiguranika da učestvuju u stvaranju proizvoda kojim bi najbolje zadovoljili potrebe. U uslovima finansijske krize, sve je veći uticaj klijenta na razvoj proizvoda, što je i normalno, jer klijent želi maksimizirati korist od svoje polise. Zato smo sinergijom znanja i iskustva VIG grupe uspjeli kreirati ovakav proizvod. Imajući u vidu da su zahtjevi i želje osiguranika najzaslužniji za razvoj 3D produkta, ne iznenađuje nas činjenica da je prepoznat kvalitet 3D programa i prednosti za klijenta, kako u našoj kompaniji, tako i u susjednim zemljama gdje posluju kompanije u sastavu VIG-a.

CdM: Kakvi su vaši planovi sa pomenutim novim programom i šta je potrebno uraditi da on zaživi?

Pešić: Naš cilj je da 3D uskoro bude dominantan produkt životnog osiguranja na crnogorskom tržištu. Zato ćemo sve tri dimenzije ovog programa posebno nadograđivati, prateći zahtjeve tržišta, odnosno pomenutih dimenzija. U narednom periodu najveći fokus je na djeci, odnosno kategoriji osiguranika do 14 godina starosti, jer se od svih ulaganja samo jedno sigurno isplati –ulaganje u našu djecu. Njima želimo da obezbijedimo budućnost, lakše životne izbore, školovanje, zdravlje i usmjeravanje na pravi put.
Omogućićemo roditeljima da svom djetetu pruže dugotrajnu i potpunu sigurnost.

Iskoristiću priliku da ekskluzivno najavim zajednički projekat sa vodećom evropskom bankom matičnih ćelija, Cryo Save, koji startuje početkom novembra. Imajući u vidu zapanjujuću sposobnost matičnih ćelija da reprodukuju oštećena ili ostarjela tkiva, i krajnji interes – dobro zdravlje osiguranika, Wiener Stadtische osiguranje je obezbijedilo osiguranje djece uz koje se ostvaruje popust na cijenu usluge deponovanja matičnih ćelija preko Cryo Save-a i tako učinilo ovu uslugu dostupnijom svojim klijentima. Osim uštede na cijenu deponovanja matičnih ćelija i osim posljednje premije osiguranja djeteta, koja je i u ovom dijelu 3D programa gratis, Wiener Städtische budućim roditeljima odobrava i dodatni popust prilikom plaćanja prve premije osiguranja. Kroz 3D program, osiguranje djece je štednja i sigurnost, a u partnerstvu sa Cryo Save-om je i dugoročna briga o zdravlju, ne samo pojedinca nego i cijele nacije.

izvor: cafemontenegro.com

Check Also

Zaposleni Sava osiguranja dobrovoljno dali krv, drugi put u ovoj godini

Dana 29.12.2021. godine, zaposleni Sava osiguranja su učestvovali u akciji dobrovoljnog davanja krvi. Ovo je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *