Montenegroberza: Nedjeljni komentar 03.10.2011 – 07.10.2011

Promet na crnogorskoj berzi ove nedjelje iznosio je 2,35 miliona eura, što je tri puta više nego prošle nedjelje i realizovano je 214 transakcija. Skoro 90% prometa ostvareno je blok trgovinama akcijama Kombinata aluminijuma (KAPG), gdje je prodato 570 hiljada akcija za iznos od 2,11 miliona eura. Berzanski indexi su zabilježili negativan smjer kretanja, MONEX20 je smanjio vrijednost za 3,82% i završio na 11.009,41 poena, a MONEXPIF je zabilježio pad za 3,76% i završio na 4.721,19 poena.

Među akcijama, najveći promet je imao Telekom Crne Gore (TECG), gdje se trgovalo sa preko 136 hiljada eura uz pad cijene od 0,91%, sa prosječnom cijenom od 3,2206 eura. Akcijama Kombinata aluminijuma (KAPG), bez blok trgovine, trgovalo se sa 14,8 hiljada eura, uz pad cijene za 17,65% na 2,80 eura. Promet akcijama Crnogorskog elektroprenosnog sistema (PREN) je iznosio 10,6 hiljada eura, uz pad od 2,23% u odnosu na prošlu nedjelju, sa prosječnom cijenom od 0,4567 eura. Akcijama Jugopetrola (JGPK) se trgovalo u iznosu od preko 10 hiljada eura, uz pad od 2,67% i to na nivou od 10,53 eura, dok se akcijama Rudnika uglja (RUPV) trgovalo sa preko 6 hiljada eura, uz pad od 6,08% u odnosu na prošlu nedjelju, sa cijenom od 3,2511 eura. Ukupan promet akcijama Plantaža ove nedjelje iznosio je 5 hiljada eura uz pad cijene za 5,59%, gdje je zadnja trgovana cijena iznosila 0,22 eura po akciji.

Ukupan promet akcijama investicionih fondova ove nedjelje je iznosio oko 19,8 hiljada eura. Od akcija investicionih fondova ove nedjelje se najviše trgovalo akcijama Trenda (TREN) sa ukupnim prometom od 6,8 hiljada eura, uz pad vrijednosti od 5,46% na 0,0502 eura. Promet akcijama fonda Monete (MONF) iznosio je 5 hiljada eura uz pad od 11,46% u odnosu na prethodnu nedjelju, sa cijenom od 0,0602 eura, dok je promet fonda MIGF (MIGF) iznosio 4,4 hiljade eura uz gubitak od 6,72% na 0,0652 eura. Ostali fondovi su zabilježili manje promete. Fond Atlasmont (ATMO) je ostvario promet od 2,8 hiljada eura, Eurofond (EURF) 450 eura i Hlt (HLTA) 365 eura.

Ukupan promet obveznicama ove nedjelje je iznosio 10,4 hiljada eura. Najviše se trgovalo  obveznicama stare devizne štednje domaćih banaka koje dospijevaju 2014 godine (OB14), i to u iznosu od 3,5 hiljada eura sa cijenom od 0,8329 eura. Promet ostalim obveznicama stare devizne štednje domaćih banaka (OB12, OB13, OB15 i OB16) je iznosio 5,8 hiljada eura, dok je promet obveznicama stare devizne štednje banaka van Crne Gore (DO12 i DO13) iznosio oko 800 eura a obveznicama Fonda za restituciju (FO02) 260 eura.

Što se tiče korporativnih novosti, može se izdvojiti vijest vezana za blok trgovinu akcijama Kombinata aluminijum u vrijednosti od 2,11 miliona eura, čiji je kupac firma Adcapital Montenegro koja sada ima ukupno 1.560.624 akcija Kombinata aluminijuma, što je oko 14,69% vlasništva. Kako su mediji pisali zadnjih nekoliko dana, firma Adcapital Montenegro je u vlasništvu Viktora Restisa, koji je samo posrednik u kupovini akcija za indijsku kompaniju Vedanta i cilj indijske kompanije je da dostigne vlasništvo od 21%, kako bi sa Vladom imala kontrolni paket i tako ostvarila poziciju ozbiljnog trećeg partnera. Trenutni većinski vlasnici, ruski CEAC i Vlada  imaju po 29,36% vlasništva.

izvor: hypo-broker.co.me

Check Also

Željeznička infrastruktura Crne Gore planira internu reorganizaciju zaposlenih

Željeznička infrastruktura Crne Gore, u cilju što bolje organizacije poslovnih procesa preduzela je značajne mjere …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *