Montepranzo-Bokaprodukt: Zemljište u zakup za izgradnju golf terena

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte pozvao je zainteresovane da do 4. novembra dostave ponude za dugoročni zakup zemljišta za izgradnju golf terena u zoni Mrčevac kod Tivta, uz mogućnost kasnije prodaje dijela pod objektima i uz njih.

Oni su objasnili da je ponuđeni zemljišni kompleks, površine 786,68 hiljada kilometara kvadratnih, moguće zakupiti na period od 90 godina.

Savjet, koji je u ime tivatske kompanije Montepranzo-Bokaprodukt, pozvao iskusne domaće i međunarodne investitore, s finansijskom sposobnošću i iskustvom u projektovanju, gradnji i poslovanju velikim i složenim turističkim kompleksima, da učestvuju na tenderu i dostave ponude koje uključuju gradnju i upravljanje golf terenom i pratećim sadržajem.

Pravo učešća na tenderu imaju zainteresovani investitori koji otkupe deset hiljada EUR vrijednu tendersku dokumentaciju i potpišu izjavu o povjerljivosti podataka. Učesnicima tendera je omogućeno i da formiraju konzorcijum, koji u okviru ponude mora dostaviti i jasno definisanu odgovornost članova.

Zainteresovani investitori treba da dostave ponudu koja će sadržati sveobuhvatan i koherentan razvojni i projektantski koncept za golf kompleks, koji je u skladu sapostavkama postojeće i planirane prostorno-planske dokumentacije, kao i sanajvećim međunarodnim standardimaizvrsnosti i inovacija u arhitekturi, projektovanju, tehničkoj izvedbi, korišćenju prostora i održivosti. Predloženi koncept predstavljaće jedan od kriterijuma za ocjenu ponude.

Ponuđač treba i da predloži strukturu iznos godišnje zakupnine, koja ne može biti niža od 15 centi po kvadratnom metru. Predloženi iznos, takođe će biti kriterijum za vrjednovanje ponude. Obaveza ponuđača je i da dostavi investicioni program u kojem se precizno navodi struktura i dinamika ulaganja i planirani izvor potrebnog investicionog kapitala. I to će, kako je objašnjeno, biti jedan od kriterijuma za ocjenu ponude.

Ponuđač uz ponudu dostavlja potvrdu o uplaćenom depozitu ili original garancije za Savjet, u iznosu od 150 hiljada EUR.

Ponuđeni kompleks se nalazi sjeverno od Jadranske magistrale puta Budva – Tivat, preko puta tivatskog Aerodroma. Kompleks je udaljen 2,5 kilometara od centra Tivta i oko 700 metara od mora.

Check Also

Zakerberg je prošle godine svakog dana prodavao akcije Facebooka. Zašto?

Sedma najbogatija osoba na svijetu, izvršni direktor kompanije Meta, Mark Zakerberg, prošle godine je skoro …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *