Početkom godine u Srbiji i lizing nekretnina

Usvajanjem Zakona o finansijskom lizingu stvoreni su uslovi za lizing nekretnina i u Srbiji. Za sada samo tri od 17 kompanija nude tu mogućnost, i to samo pravnim licima.

Građanima Srbije  će, kako se najavljuje, ta vrsta finansiranja biti ponuđena krajem ove ili početkom sljedeće godine. Međutim, lizing kuće nisu zadovoljne poreskim tretmanom.

Prednost lizinga, u odnosu na kredit, jeste što nema obaveznog učešća. Može da se dođe do nekretnine bez uspostavljanja hipoteke, a vlasnik je lizing kuća, do konačne otplate predmeta kupovine.

“Kada smo donosili zakon ideja je bila ta da ljudi koji su trenutno zakupci i plaćaju stanarine da te stanarine i ta sredstva usmjere tako što će stan uzeti na lizing i plaćati lizing banci do određenog roka. Slično kao kredit samo malo drugačije.

“Ovde ste vi indirektno vlasnik stana i na kraju kada otplatite posljednju ratu postajete vlasnik stana”, kaže Goran Radosavljević, državni sekretar u Ministarstvu finansija.

Lizing kuće za sada imaju primjedbe na poreska opterećenja

“Kod lizinga nekretnina nije rješeno pitanje plaćanja PDV-a na kamatu, odnosno građani, ali i pravna lica morali bi da plate taj porez na kamatu. Takođe, i pitanje poreza na prenos apsolutnih prava nije rešeno na pravi način, kao što je to urađeno u okolnim zemljama, tako da ovaj proizvod čini nekonkurentnim u odnosu na kredit”, kaže Ana Ružić iz Rajfajzen lizinga.

Da bi lizing kuće u svoju ponudu uvrstile i nekretnine, uslov je minimalni osnivački kapital od pet miliona evra.

“Tri kompanije vrlo ozbiljno pripremaju program, prije svega za finansiranje nepokretnosti za pravna lica, tako da sam siguran da će u posljednjem kvartalu ove godine i prvi lizing aranžmani za finansiranje nepokretnosti u privredi zaživjeti”, kaže Vlastimir Vuković, predsjednik Asocijacije lizing kompanija Srbije.

Kako banke i lizing kuće imaju pristup istim izvorima finansiranja, očekuje se da će i cijene biti približne kao i kod kredita, a stručnjaci procjenjuju da bi kupovina stanova i poslovnog prostora na taj način doprinjela i povećanju investicija u građevinarstvu.

izvor: rts.rs

Check Also

Početak škole uz poklon popust NLB Banke na online kupovinu NLB Visa karticama

Za spreman početak školske godine, NLB Banka će za svaku kupovinu NLB Visa karticama, na …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *