May 26, 2015 @ 16:27

Tag Archives: Nova kursna lista Centralne banke Crne Gore

CBCG mijenja izgled kursne liste od 01.januara 2013.godine

currencies

Centralna banka Crne Gore će počev od ponedeljka 31. decembra 2012. godine objavljivati kursnu listu u identičnoj formi i sadržini kao i Evropska centralna banka. Naime, Centralna banka će, u skladu sa važećim zakonskim rješenjima, svakog radnog dana preuzimati od Evropske centralne banke i objavljivati odnos eura prema drugim konvertibilnim valutama (kursna lista). To znači da će Centralna banka preuzimati kursnu listu sa sajta Evropske centralne banke i objavljivati je u integralnom obliku na svom sajtu. Read More »