May 25, 2015 @ 22:16

Tag Archives: Hipotekarna Banka

Hipotekarna banka: Prva Visa payWave kartica na crnogorskom tržištu

{"DeviceAngle":0.006920193787664175}

Hipotekarna banka ponovo  uvodi novu tehnologiju na crnogorsko tržište. Visa Sprint kartica omogućiće klijentima  beskontantno plaćanje putem ‘payWave’ tehnologije. Read More »

Hipotekarna banka postala suvlasnik banjalučke “Nove banke”!

nova-banka

Crnogorska Hipotekarna banka AD Podgorica, zajedno sa grupom domaćih biznismena i postojećim akcionarima otkupila je 20,6 odsto akcija Nove Banke Banjaluka od slovenačkog Adriatik Fonda za ukupno 15 miliona KM, saznaje poslovni portal CAPITAL.ba. U jednoj od najznačajnijih transakcija preuzimanja kontrolnog paketa u bankarskom sektoru Republike Srpske, pored crnogorske Hipotekarne banke učestovalo je 14 fizičkih i pravnih lica iz Republike Srpske. Read More »

Hipotekarna banka ponudila stambene kredite

Hipotekarna banka

Hi­po­te­kar­na ban­ka po­nu­di­la je kli­jen­ti­ma kre­dit, od­no­sno po­dr­šku du­go­roč­nom kre­di­ti­ra­nju gra­đa­na za ku­po­vi­nu i re­kon­struk­ci­ju stam­be­nih obje­ka­ta. Pre­ma ri­je­či­ma di­rek­to­ra za po­slo­va­nje sa fi­zič­kim li­ci­ma Ni­ko­le Špa­di­je­ra je­dan od kre­di­ta Evrop­ske ban­ke za ob­no­vu i raz­voj na­mi­je­njen je pod­sti­ca­nju opo­rav­ka stam­be­nog tr­ži­šta u Cr­noj Go­ri u iz­no­su od 2,5 mi­li­o­na eura. Read More »

Hipotekarna banka: Krediti do 10.000 eura za penzionere i bez žiranata

super djed hipotekarna banka

Hipotekarna Banka AD Podgorica je obogatila svoju raznovrsnu ponudu kredita, novim proizvodom, ovoga puta namijenjenog penzionerima. Gotovinski kredit penzioneri mogu dobiti po skraćenoj proceduri i bez dostavljanja zdravstvenog kartona, što znatno pojednostavljuje i ubrzava proces dobijanja kredita, saopšteno je Portalu Analitika iz te institucije. Read More »

Hipotekarna banka dodjeljuje stipendije studentima

Fotokonf

Hipotekarna banka je, u saradnji sa kompanijom Career Paths, obezbijedila dvije stipendije za studente crnogorskih univerziteta, u ukupnoj vrijednosti od 20 hiljada eura. Program stipendiranja podrazumijeva ljetnju praksu u renomiranim kompanijama u Milanu, u trajanju od dva mjeseca. To je danas predstavljeno na konferenciji u Podgorici, kojoj su, osim predstavnika Hipotekarne banke, prisustvovali profesori i studenti sa fakulteta kojima su stipendije namijenjene. Read More »

Hipotekarna banka donirala 20.000 eura za reanimobil

reanimobil

U sklopu svojih društveno odgovornih aktivnosti, Hipotekarna banka je učestvovala u kupovini sanitetskog vozila za Zavod za hitnu medicinsku pomoć Republike Crne Gore. Ukupna vrijednost specijalnog sanitetskog vozila sa kompletnom medicinskom opremom, nabavljenog u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, je 45.000 eura. Read More »

Hipotekarna banka: Ponuda turističkih kredita Sezona plus

Hipotekarna banka

Hipotekarna banka pred nadolazeću turističku sezonu nudi namjenske kredite za ulaganja u unaprjeđenje turističke ponude, pa je kreditna linija Sezona plus namijenjena pravnim licima i preduzetnicima u sektoru turizma. Read More »

Kartica Hipotekarne banke, za ljubav i darivanje

foto-kartica

U vrijeme proslave praznika ljubavi, 14. februara, Hipotekarna banka nudi idealan poklon, jedinstvenu VISA foto karticu. Klijenti Hipotekarne banke, postojeći i budući, mogu sami, koristeći jednostavnu aplikaciju, dizajnirati svoju pripejd platnu karticu, saopštili su iz Hipotekarne banke. Read More »

Hipotekarna donirala knjige školama

hipotekarna-banka

Hipotekarna banka donirala je 9 kompleta od po 25 knjiga obrazovnim institucijama i bibliotekama širom Crne Gore. Tako će knjižni fondovi gimnazija  “Panto Mališić” u Beranama i “Petar I Petrović Njegoš”  u Danilovgradu, Filozofskog fakulteta u Nikšiću, JU „Srednja stručna škola” u Bijelom Polju, JU školski centar „Bratstvo i jedinstvo“ u Ulcinju,Gradskoj biblioteci u  Kotoru, Herceg Novom,Baru  i Narodne biblioteke i čitaonice ‘’Njegoš’’ na Cetinju biti bogatiji za vrijedna književna djela. Read More »

Hipotekarna kupila dio Atlas banke

Stitched Panorama hipotekarna banka

Hipotekarna banka iz Podgorice kupila je u petak na Montenegroberzi oko pet odsto akcija Atlas banke za dva miliona eura. Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti” 4,84 odsto akcija Atlas banke prodala je Podravska banka iz Hrvatske, a kupila Hipotekarna banka. Read More »

Finansijski sporazum Hipotekarne banke i EBRD vrijedan 8 miliona eura

20obnovu i razvoj potpisuje finansiske sporazume povodom programa trgovinskih olaksica 2011 2014 Mara Babovic 006

Hipotekarna banka i EBRD su danas u Podgorici potpisali finansijski sporazum ukupne vrijednosti 8 miliona eura. Potpisivanjem ugovora o finansiranju, sa svojim dugogodišnjim partnerom Hipotekarnom bankom, EBRD je lansirala svoj regionalni PROGRAM TRGOVINSKIH OLAKŠICA (TFP) u Crnoj Gori kako bi podržala razvoj i diverzifikaciju privatnog sektora a Hipotekarna banka je postala prvi posrednik ovog programa. Read More »

Prodate sve obveznice Hipotekarne banke prije roka

hipotekarna-banka

Hipotekarna banka je primarnom prodajom korporativnih obveznica prikupila 10 milona eura, što predstavlja 100 odsto ukupne emisije. Iako je predviđeno da emisija traje do kraja godine, shodno predviđanjima ona je završena mnogo ranije, što ukazuje na atraktivnost ove vrste hartija od vrijednosti. Read More »

Nedjelja štednje: Hipotekarna banka se priključila akciji CBCG

mravac plakat

Povodom Svjetskog dana štednje, 31. oktobra, Hipotekarna banka priključiće se akciji Centralne banke Crne Gore  ‘’Nedjelja štednje’’, koja se ove godine realizuje pod sloganom “Prvi korak u sigurnu budućnost”, navodi se u saopštenju dostavljenom portalu Bankar.me. Akcija podrazumijeva da svakom djetetu  rođenom u nedjelji štednje, od 31. oktobra do 6. novembra, a čiji roditelji otvore štednu knjižicu kod neke poslovne banke, Centralna banka poklanja po 200 eura. Read More »

Prodato preko pet miliona eura obveznica Hipotekarne banke

hipotekarna-banka

Hipotekarna banka je primarnom prodajom korporativnih obveznica do sada prikupila 5.021 000 eura, što je 50,2 odsto ukupne emisije. Read More »

Premium predstavio: MasterCard® PayPass™ Stiker

DSC_5321 copy

Zajednički PREMIUM program Hipotekarne banke i Crnogorskog Telekoma obilježava uspješnu treću godišnjicu, a MasterCard® Premium PayPass™ kartica godinu dana od premijernog lansiranja na crnogorskom tržištu. Hipotekarna banka značajni datum obilježava uvođenjem još jedne inovacije na crnogorsko tržište – beskontaktne platne naljepnice tzv. Premium Stikera. Hipotekarna banka, lider u inovativnosti na crnogorskom bankarskom tržištu, još jednom svoja obećanja pretvara u djela. Po prvi put građanima se nudi novi vid beskontaktnog plaćanja – brzog, jednostavnog i sigurnog. Premium MasterCard® PayPass™ Stiker je ... Read More »