Tag Archives: Hipotekarna Banka

Ana Ristić, Direktorica marketinga Hipotekarne banke: “Teško je, ali i izazovno biti poslovna žena”

ana ristic hibp

Di­rek­to­ri­ca mar­ke­tin­ga u Hi­po­te­kar­noj ban­ci Ana Ri­stić u raz­go­vo­ru za „Dan” je ka­za­la da je još uvi­jek te­ško bi­ti po­slov­na že­na na Bal­ka­nu, ali da je iza­zov i sam po­ku­šaj da se u to­me uspi­je s ob­zi­rom na to da se ra­di o sre­di­ni u ko­joj že­na uži­va ve­li­ko po­što­va­nje …

Nastavi čitanje

Hipotekarna banka podržala Institut za fiziku, astrofiziku i kosmologiju sa Cetinja

Foto_Dejan_KalezicDSC_8855

U sklopu svojih društveno odgovornih aktivnosti, Hipotekarna banka je danas potpisala ugovor o podršci Institutu za fiziku, astrofiziku i kosmologiju sa Cetinja. Ugovor su, u prostorijama Hipotekarne banke, potpisali osnivač Instituta, prof. dr Dragan Hajduković i glavni izvršni direktor Hipotekarne banke Esad Zaimović. Čuveni crnogorski naučnik, čija teorija o bipolarnosti …

Nastavi čitanje

Hipotekarna banka i kompanija Glosarij donirali vozilo za prevoz pacijenata koji su na hemodijalizi

1

U sklopu svojih društveno odgovornih aktivnosti, Hipotekarna banka i kompanija Glosarij su donirale sanitetsko vozilo  za prevoz pacijenata koji su na hemodijalizi Kliničkom centru Crne Gore. Ukupna vrijednost sanitetskog vozila iznosi 22.580,00 eura. Hipotekarna banka je donirala polovinu iznosa potrebnog za nabavku vozila, dok je ostatak sredstava donirala kompanija Glosarij.

Nastavi čitanje