.

Tag Archives: CBCG – Centralna Banka Crne Gore

Negativno poslovanje u bankarskom sektoru: Guše krediti koji se ne vraćaju

Krediti

Trend rasta nenaplaćenih kredita i dalje predstavlja glavni faktor lošeg rezultata poslovanja banaka.

To je u razgovoru za „Vijesti“ kazao direktor Sektora za kontrolu u Centralnoj banci (CBCG) Darko Bulatović.

Na osnovu kvartalnih podataka dostavljenih CBCG, a koji se odnose na prošlu godine, finansijski rezultat na nivou sistema bio je negativan i iznosio je 56,5 miliona eura. Od 11 banaka u sistemu osam je poslovalo sa profitom, dok su preostale tri zabilježile gubitak na kraju prethodne godine.

CBCG: U blo­ka­di još 33 fir­me

bankrot

Br­oj blo­ki­ra­nih pred­u­ze­ća u fe­bru­a­ru je po­ve­ćan za 34 kom­pa­ni­je u od­no­su na po­dat­ke iz ja­nu­a­ra, pa se na li­sti blo­ki­ra­nih pred­u­ze­ća na­šlo 2,408 pred­u­ze­ća, za raz­li­ku od 2,374 kom­pa­ni­je ko­je su pro­šlog mje­se­ca bi­le u blo­ka­di, pre­ma naj­no­vi­jem spi­sku blo­ki­ra­nih pred­u­ze­ća ko­ji je ju­če ob­ja­vi­la Cen­tral­na ban­ka Cr­ne Go­re.

Kompletan spisak možete pogledati OVDJE.

Neto strane direktne investicije u 2012. veće za 16,6 odsto u odnosu na 2011.godinu

euros

Tokom 2012. godine zabilježen je pozitivan trend u kretanju priliva stranih direktnih investicija. Preliminarni podaci za 2012. godinu pokazuju da je neto priliv SDI iznosio 453,6 miliona eura, što je za 16,6% više u poređenju sa prethodnom godinom. U 2012. godini evidentan je trend rasta priliva SDI u formi ulaganja u nekretnine za 22,7% i interkompanijskog duga za 22,2%, kao i povećanje investicija u preduzeća i banke za 34,9% u poređenju sa 2011. godinom.

Mjere CBCG o ograničenju kamata pokazale prve rezultate – kamate niže

interest-rates

Pozitivni efekti Odluke o privremenim mjerama za ograničenje kamatnih stopa banaka, koju je Centralna banka donijela u novembru, osjetili su se tokom prvog mjeseca primjene.

Tako je u decembru prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite bila niža za 0,02 p.p, a na novoodbrene kredite za 1,66 p.p. u odnosu na novembar. Ovo je prvi put da je prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodbrene kredite
niža u odnosu na kamatnu stopu na ukupne kredite.

Likvidnost banaka blago smanjena

sefovi

Prosječna likvidna sredstva banaka su u decembru 2012. godine iznosila 440,4 miliona eura i bila su za 19,3 miliona eura ili 4,2% manja nego u prethodnom mjesecu. U decembru su koeficijenti likvidnost za bankarski sistem u cjelini, na dnevnom i dekadnom nivou bili iznad propisanih minimuma.

Depoziti i krediti u padu

house loans

Ukupni depoziti banaka su iznosili 1.981,0 miliona eura na kraju decembra, i u odnosu na prethodni mjesec niži su za 0,1%, dok su u odnosu na decembar 2011. godine viši za 9,0%.

U ročnoj strukturi ukupnih depozita, oročeni depoziti su činili 61,6%, dok su depoziti po viđenju činili 38,4% ukupnih depozita. U strukturi oročenih depozita, najveće učešće imali su depoziti ročnosti od tri mjeseca do jedne godine (55,5%) i depoziti ročnosti od jedne do tri godine (22,1%)

Dakić predložio Fabrisa za viceguvernera

Nikola Fabris

Guverner Centralne banke Milojica Dakić predložio je parlamentu da za viceguvernera izabere Nikolu Fabrisa, sadašnjeg glavnog ekonomistu u vrhovnoj monetarnoj instituciji.

Crnogorski bankari neće direktni promet sa Srbijom

banka

Nema smetnji da banke iz Crne Gore učestvuju u direktnom platnom prometu sa Srbijom, potrebno je samo da potpišu sa svojom centralnom bankom ugovor o učešću.

Međutim, kako je Dnevnim novinama saopšteno iz Narodne banke Srbije, naše banke do sada nijesu iskazale interesovanje za tim, iako se njegovom implementacijom uspostavlja efikasniji i jeftiniji platni promet između fizičkih i pravnih lica sa teritorija Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. 

EBRD će investirati u bankarski sektor

CBCG

Predstavnici EBRD-a  namjeravaju da  investiraju u crnogorsku privredu, posebno  u  bankarski sektor . To je saopšteno nakon sastanka guvernera Centralne banke Crne Gore  CBCG Milojice Dakića , zamjenika direktora za državne strategije i politiku u EBRD, Pitera Sanfija  i šefa kancelarije EBRD u Crnoj Gori, Đulia Morena.

CBCG: Oštećeno 300.000 eura

ripped euro

Oko 5.500 komada novčanica u raznim apoenima oštećeno je u prošloj godini u vrijednosti oko 300.000 eura – saopšteno je Pobjedi iz Centralne banke.

Iz ove institucije su objasnili da je to novac koji je oštećen tako da nije za dalju upotrebu.

CBCG raspisala konkurs za dodjelu nagrada

diploma

Centralna banka Crne Gore raspisala je Konkurs za dodjelu Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2013. godinu za kategorije najboljeg diplomskog, magistarskog i doktorskog rada iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije.

Tekst Konkursa prenosimo u cjelosti:

Zavala i Vektra i dalje na čelu liste najvećih dužnika

Blocked

Kompanije Zavala invest i Vektra se i dalje nalaze na vrhu liste najvećih dužnika koju svakog mjeseca objavljuje Crntralna banka Crne Gore CBCG.

ug Zavale invest posljednjeg dana januara ove godine iznosio je 34.145.764 eura, a ta kompanija je u neprekidnoj blokadi 1.248 dana.

Na euro štednje 94 centa zajma

CBCG

Ukupno odobreni krediti na kraju novembra prošle godine iznosili su 1,87 milijardi eura, što je 0,4 odsto više nego u oktobru, odnosno 3,7 odsto manje u odnosu na isti period 2011. godine, prema podacima iz biltena Centralne banke Crne Gore.

Odnos između kredita i depozita u novembru je pogoršan u odnosu na oktobar, pa su na jedan euro uložen u banke dolazila 94 centa kredita. 

Milojica Dakić guverner CBCG

dakic_milojica

Skupština Crne Gore izabrala je je danas Milojicu Dakića za novog guvernera Centralne banke Crne Gore CBCG.

Dakića je podržala vladajuća koalicija i Socijalistička narodna partija SNP, dok su protiv bili Pozitivna Crna Gora i Demokratski front.

I pored krize gasterbajteri poslali 258 miliona eura

CBCG

Crnogorci na radu u inostransvu za 11 mjeseci prošle godine, odnosno zaključno sa novembrom, svojim porodicama su poslali blizu 258 miliona eura saopšteno je Pobjedi iz Centralne banke.

Iz godine u godinu ne smanjuje se iznos novca koji na ovaj način bankarskim kanalima stiže u Crnu Goru. Naprotiv, povećava se u prošloj godini je povećan blizu 11 odsto.