Apr 27, 2015 @ 23:09
banka krediti stednja bankomat lizing micro osiguranje
BANKE KREDITI ŠTEDNJA BANKOMATI LIZING MFI OSIGURANJE
 

Tag Archives: CBCG – Centralna Banka Crne Gore

Negativno poslovanje u bankarskom sektoru: Guše krediti koji se ne vraćaju

Krediti

Trend rasta nenaplaćenih kredita i dalje predstavlja glavni faktor lošeg rezultata poslovanja banaka. To je u razgovoru za „Vijesti“ kazao direktor Sektora za kontrolu u Centralnoj banci (CBCG) Darko Bulatović. Na osnovu kvartalnih podataka dostavljenih CBCG, a koji se odnose na prošlu godine, finansijski rezultat na nivou sistema bio je negativan i iznosio je 56,5 miliona eura. Od 11 banaka u sistemu osam je poslovalo sa profitom, dok su preostale tri zabilježile gubitak na kraju prethodne godine. Read More »

CBCG: U blo­ka­di još 33 fir­me

bankrot

Br­oj blo­ki­ra­nih pred­u­ze­ća u fe­bru­a­ru je po­ve­ćan za 34 kom­pa­ni­je u od­no­su na po­dat­ke iz ja­nu­a­ra, pa se na li­sti blo­ki­ra­nih pred­u­ze­ća na­šlo 2,408 pred­u­ze­ća, za raz­li­ku od 2,374 kom­pa­ni­je ko­je su pro­šlog mje­se­ca bi­le u blo­ka­di, pre­ma naj­no­vi­jem spi­sku blo­ki­ra­nih pred­u­ze­ća ko­ji je ju­če ob­ja­vi­la Cen­tral­na ban­ka Cr­ne Go­re. Kompletan spisak možete pogledati OVDJE. Read More »

Neto strane direktne investicije u 2012. veće za 16,6 odsto u odnosu na 2011.godinu

euros

Tokom 2012. godine zabilježen je pozitivan trend u kretanju priliva stranih direktnih investicija. Preliminarni podaci za 2012. godinu pokazuju da je neto priliv SDI iznosio 453,6 miliona eura, što je za 16,6% više u poređenju sa prethodnom godinom. U 2012. godini evidentan je trend rasta priliva SDI u formi ulaganja u nekretnine za 22,7% i interkompanijskog duga za 22,2%, kao i povećanje investicija u preduzeća i banke za 34,9% u poređenju sa 2011. godinom. Read More »

Mjere CBCG o ograničenju kamata pokazale prve rezultate – kamate niže

interest-rates

Pozitivni efekti Odluke o privremenim mjerama za ograničenje kamatnih stopa banaka, koju je Centralna banka donijela u novembru, osjetili su se tokom prvog mjeseca primjene. Tako je u decembru prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite bila niža za 0,02 p.p, a na novoodbrene kredite za 1,66 p.p. u odnosu na novembar. Ovo je prvi put da je prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodbrene kredite niža u odnosu na kamatnu stopu na ukupne kredite. Read More »

Likvidnost banaka blago smanjena

sefovi

Prosječna likvidna sredstva banaka su u decembru 2012. godine iznosila 440,4 miliona eura i bila su za 19,3 miliona eura ili 4,2% manja nego u prethodnom mjesecu. U decembru su koeficijenti likvidnost za bankarski sistem u cjelini, na dnevnom i dekadnom nivou bili iznad propisanih minimuma. Read More »

Depoziti i krediti u padu

house loans

Ukupni depoziti banaka su iznosili 1.981,0 miliona eura na kraju decembra, i u odnosu na prethodni mjesec niži su za 0,1%, dok su u odnosu na decembar 2011. godine viši za 9,0%. U ročnoj strukturi ukupnih depozita, oročeni depoziti su činili 61,6%, dok su depoziti po viđenju činili 38,4% ukupnih depozita. U strukturi oročenih depozita, najveće učešće imali su depoziti ročnosti od tri mjeseca do jedne godine (55,5%) i depoziti ročnosti od jedne do tri godine (22,1%) Read More »

Dakić predložio Fabrisa za viceguvernera

Nikola Fabris

Guverner Centralne banke Milojica Dakić predložio je parlamentu da za viceguvernera izabere Nikolu Fabrisa, sadašnjeg glavnog ekonomistu u vrhovnoj monetarnoj instituciji. Read More »

Crnogorski bankari neće direktni promet sa Srbijom

banka

Nema smetnji da banke iz Crne Gore učestvuju u direktnom platnom prometu sa Srbijom, potrebno je samo da potpišu sa svojom centralnom bankom ugovor o učešću. Međutim, kako je Dnevnim novinama saopšteno iz Narodne banke Srbije, naše banke do sada nijesu iskazale interesovanje za tim, iako se njegovom implementacijom uspostavlja efikasniji i jeftiniji platni promet između fizičkih i pravnih lica sa teritorija Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.  Read More »

EBRD će investirati u bankarski sektor

CBCG

Predstavnici EBRD-a  namjeravaju da  investiraju u crnogorsku privredu, posebno  u  bankarski sektor . To je saopšteno nakon sastanka guvernera Centralne banke Crne Gore  CBCG Milojice Dakića , zamjenika direktora za državne strategije i politiku u EBRD, Pitera Sanfija  i šefa kancelarije EBRD u Crnoj Gori, Đulia Morena. Read More »

CBCG: Oštećeno 300.000 eura

ripped euro

Oko 5.500 komada novčanica u raznim apoenima oštećeno je u prošloj godini u vrijednosti oko 300.000 eura – saopšteno je Pobjedi iz Centralne banke. Iz ove institucije su objasnili da je to novac koji je oštećen tako da nije za dalju upotrebu. Read More »

CBCG raspisala konkurs za dodjelu nagrada

diploma

Centralna banka Crne Gore raspisala je Konkurs za dodjelu Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2013. godinu za kategorije najboljeg diplomskog, magistarskog i doktorskog rada iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije. Tekst Konkursa prenosimo u cjelosti: Read More »

Zavala i Vektra i dalje na čelu liste najvećih dužnika

Blocked

Kompanije Zavala invest i Vektra se i dalje nalaze na vrhu liste najvećih dužnika koju svakog mjeseca objavljuje Crntralna banka Crne Gore CBCG. ug Zavale invest posljednjeg dana januara ove godine iznosio je 34.145.764 eura, a ta kompanija je u neprekidnoj blokadi 1.248 dana. Read More »

Na euro štednje 94 centa zajma

CBCG

Ukupno odobreni krediti na kraju novembra prošle godine iznosili su 1,87 milijardi eura, što je 0,4 odsto više nego u oktobru, odnosno 3,7 odsto manje u odnosu na isti period 2011. godine, prema podacima iz biltena Centralne banke Crne Gore. Odnos između kredita i depozita u novembru je pogoršan u odnosu na oktobar, pa su na jedan euro uložen u banke dolazila 94 centa kredita.  Read More »

Milojica Dakić guverner CBCG

dakic_milojica

Skupština Crne Gore izabrala je je danas Milojicu Dakića za novog guvernera Centralne banke Crne Gore CBCG. Dakića je podržala vladajuća koalicija i Socijalistička narodna partija SNP, dok su protiv bili Pozitivna Crna Gora i Demokratski front. Read More »

I pored krize gasterbajteri poslali 258 miliona eura

CBCG

Crnogorci na radu u inostransvu za 11 mjeseci prošle godine, odnosno zaključno sa novembrom, svojim porodicama su poslali blizu 258 miliona eura saopšteno je Pobjedi iz Centralne banke. Iz godine u godinu ne smanjuje se iznos novca koji na ovaj način bankarskim kanalima stiže u Crnu Goru. Naprotiv, povećava se u prošloj godini je povećan blizu 11 odsto. Read More »