May 26, 2015 @ 4:24

Tag Archives: CBCG – Centralna Banka Crne Gore

Depoziti stižu kredite

interest-rates

Iznos ukupnih depozita u crnogorskim bankama sada iznosi 2,29 milijardi a vrijednost odobrenih kredita je tek nešto veća 2,37 milijardi. Približivanja iznosa depozita i kredite po ekonomskoj logici treba da vodi smanjenju kamatnih stopa na kredite, ali i na štednju. Read More »

CBCG: Milionski minus prikazali kao dobit

cbcg

Centralna banka korigovala je naknadno finansijske izvještaje za 2013 i 2012. godinu i umjesto plusa od 485, odnosno 761 hiljadu eura u tim godinama je zabilježila minus od 139 hiljada, odnosno 342 hiljade eura. To pokazuju podaci iz revizorskog izvještaja o poslovanju CBCG za 2014. godinu. Read More »

Centralna banka Crne Gore ima 357 zaposlenih, prosječna plata 715 eura

CBCG naša

Centralna banka (CBCG) prošle godine imala je dobit od 900.000 eura što je za 420.000 više nego u 2013, pokazao je Godišnji izvještaj o radu vrhovne monentarne institucije. Finansijsko poslovanje CBCG pokazuje da su ukupni prihodi bili 11,1 milion eura, a rashodi 10,2 miliona. Read More »

Održana 72. sjednica Savjeta CBCG: Pale kamate, ali i ukupno plasirani krediti

CBCG naša

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 72. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić. Read More »

Gubitak zabilježilo pet banaka

piggy-bank-green

U Crnoj Gori je, na kraju prvog kvartala 5 od 12 aktivnih poslovnih banaka ostvarilo gubitak od ukupno 2,63 miliona eura. Prema podacima koje je objavila Centralna banka (CBCG), gubitke su u prvom kvartalu zabilježile Crnogorska komercijalna (CKB), Hypo Alpe Adria (HAAB), NLB Montenegrobanka, Lovćen i Komercijalna banka Budva. Read More »

Guverner Dakić na Klubu guvernera u Šangaju

CBCG naša

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić prisustvuje sastanku Kluba guvernera centralnih banaka Centralne Azije, crnomorskog regiona i balkanskih zemalja, koji se održava od 14. do 16. maja u Šangaju. Read More »

Kod matične banke najviše petina para

bankarski-sef

Centralna bankaje prethodnih godina registrovalajedan slučaj da je banka držala više novca na računu majke banke u inostranstvu nego što je propisano. – Naložili smo banci da to svede u zakonom propisane limite, uz visoku novčanu kaznu, što je banka i poštovala u ostavljenom roku – kazali su Pobjedi iz Centralne banke, komentarišući izjavu premijera Mila Đukanovića na Atlas TV da imaju saznanja da je jedan broj domaćih banaka svoju likvidnost koristio za pokrivanje problema u svojim centralama domaćim depozitima. Read More »

Dakić: Nacrt zakona o ograničenju kamatnih stopa gotov do kraja juna

lower_interest_rates

Guverner Centralne banke Milojica Dakić najavio je da  se priprema  zakon o ograničenju kamatnih stopa čiji će nacrt biti gotov do kraja juna. “Formirana je radna grupa za izradu zakona i očekujemo da ćemo  već sledeće nedelje imati radnu verziju, a do kraja juna nacrt” kazao je Dakić danas na odboru za ekonomiju, budžet i  finasije. Read More »

Sastanak predstavnika CBCG i MMF-a

cbcg mmf

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić sa saradnicima sastao se danas sa timom Međunarodnog monetarnog fonda koji je predvodio šef misije za Crnu Goru Alister Skot. Read More »

Analiza kamatnih stopa u posljednjih 5 godina: Kamate malo niže, ali je EU daleko

interest-rates

Prosječne efektivne kamatne stope u Crnoj Gori imaju blagi pad posljednjih godina, pokazuju podaci Centralne banke. Međutim, one su i dalje mnogo veće nego u Evropskoj uniji i zemljama odakle potiče većina banaka koje posluju u Crnoj Gori, pišu Vijesti. Analitičari, kao i bankarski ombudsman Halil Kalač smatraju da kamate na kredite moraju biti niže jer je euribor na minimumu, a i povećavaju se depoziti na koje je kamata tri odsto. Read More »

CBCG: Smanjen broj blokiranih računa

blocked

Centralna banka CBCG objavila je danas novi spisak preduzeća sa blokiranim računima, na kojem se nalazi 65 kompanija manje nego na prethodnom. Dokument sa podacima sa stanjem na dan 30.04.2015. godine možete preuzeti ovdje.  Read More »

Jedan građanin uštedio 4,1 milion eura

money-habit-rich

“Najdeblju“ štednu knjižicu u crnogorskim bankama ima građanin čiji konto iznosi 4.132.000 eura. Preko milion eura štednje imaju 53 lica, saopšteno je Pobjedi iz Centralne banke. Read More »

Negativno poslovanje u bankarskom sektoru: Guše krediti koji se ne vraćaju

Krediti

Trend rasta nenaplaćenih kredita i dalje predstavlja glavni faktor lošeg rezultata poslovanja banaka. To je u razgovoru za „Vijesti“ kazao direktor Sektora za kontrolu u Centralnoj banci (CBCG) Darko Bulatović. Na osnovu kvartalnih podataka dostavljenih CBCG, a koji se odnose na prošlu godine, finansijski rezultat na nivou sistema bio je negativan i iznosio je 56,5 miliona eura. Od 11 banaka u sistemu osam je poslovalo sa profitom, dok su preostale tri zabilježile gubitak na kraju prethodne godine. Read More »

CBCG: U blo­ka­di još 33 fir­me

bankrot

Br­oj blo­ki­ra­nih pred­u­ze­ća u fe­bru­a­ru je po­ve­ćan za 34 kom­pa­ni­je u od­no­su na po­dat­ke iz ja­nu­a­ra, pa se na li­sti blo­ki­ra­nih pred­u­ze­ća na­šlo 2,408 pred­u­ze­ća, za raz­li­ku od 2,374 kom­pa­ni­je ko­je su pro­šlog mje­se­ca bi­le u blo­ka­di, pre­ma naj­no­vi­jem spi­sku blo­ki­ra­nih pred­u­ze­ća ko­ji je ju­če ob­ja­vi­la Cen­tral­na ban­ka Cr­ne Go­re. Kompletan spisak možete pogledati OVDJE. Read More »

Neto strane direktne investicije u 2012. veće za 16,6 odsto u odnosu na 2011.godinu

euros

Tokom 2012. godine zabilježen je pozitivan trend u kretanju priliva stranih direktnih investicija. Preliminarni podaci za 2012. godinu pokazuju da je neto priliv SDI iznosio 453,6 miliona eura, što je za 16,6% više u poređenju sa prethodnom godinom. U 2012. godini evidentan je trend rasta priliva SDI u formi ulaganja u nekretnine za 22,7% i interkompanijskog duga za 22,2%, kao i povećanje investicija u preduzeća i banke za 34,9% u poređenju sa 2011. godinom. Read More »