Tag Archives: Bjelasica Rada Bijelo Polje

“Bjelasica Rada” i dalje ne radi

Rad­ni­ci bje­lo­polj­ske fa­bri­ke mi­ne­ral­ne vo­de AD „Bje­la­si­ca Ra­da“, či­ji je ve­ćin­ski vla­snik Euro­fond, i da­lje če­ka­ju da ih po­zo­vu na po­sao. Ka­ko za DAN ka­že pred­sjed­nik sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je Mi­raš Jok­si­mo­vić, dio fa­bri­ke se tre­nut­no re­konstru­i­še zbog če­ga su rad­ni­ci upu­će­ni ku­ća­ma.

Nastavi čitanje

Rada u gubitku 2,3 miliona

Fabrika mineralne vode Bjelasica Rada završila je prošlu godinu sa gubitkom od 2,33 miliona eura, skoro četiri puta većim nego na kraju 2013, pokazuju podaci iz izvještaja objavljenog na sajtu Montenegroberze. Poslovni prihodi preduzeća na kraju decembra iznosili su 755,9 hiljada eura i bili su 23 odsto manji nego u …

Nastavi čitanje

Umjesto u “Coca Colu”, radnici bjelopoljske “Bjelasice Rade” ispred kapija fabrike, bez zarada

Za­po­sle­ni u fa­bri­ci mi­ne­ral­ne vo­de Bje­la­si­ca Ra­da pro­te­sto­vali su da­nas is­pred ka­pi­ja fa­bri­ke. Pred­sjed­nik sin­di­ka­ta bje­lo­polj­ske fa­bri­ke Mi­raš Jok­si­mo­vić ka­zao je da su rad­ni­ci na­tje­ra­ni na ovaj ko­rak, jer im je iz me­nadž­men­ta ju­če ka­za­no da ne tre­ba da do­la­ze na po­sao.

Nastavi čitanje

Telekom dobio novi Odbor direktora

Na danas održanoj vanrednoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma, izabran je novi sastav Odbora direktora kompanije. Članovi su Janos Szabo, Susanne Krogmann, Michael Frank, Jovica Gjorgjeski i Tripko Krgović, a oni će funkciju člana Odbora direktora obavljati do redovne godišnje Skupštine akcionara.

Nastavi čitanje

Bjelasica Rada izala iz stečaja

Rješenjem sudije bjelopoljskog Privrednog suda Senade Hasanagić kompanija za proizvodnju mineralne vode Bjelasica rada, nakon više od šest i po godina, izašla je iz stečaja, potvrđeno je “Vijestima”. Ukupan dug Bjelasica Rade prema povjeriocima iznosio je 4,93 miliona eura, od čega je isplaćeno 97,26 odsto duga. Preostalo je da se …

Nastavi čitanje