TRGOVINA

U avgustu raspisano 284 tendera vrijednosti skoro 49 miliona

U avgustu tekuće godine, raspisano je 284 tendera, a njihova ukupna vrijednost iznosila je 48.468.232,06 eura. Ovi podaci su dobijeni uz pomoć korišćenja softvera eTenderi (www.etenderi.me) crnogorske kompanije Amplitudo, pomoću kojeg je moguće pratiti javne nabavke državnih i komercijalnih naručilaca. Takođe, treba napomenuti da su poslednjim ažuriranjem softvera, korisnici portala …

Nastavi čitanje

Kakvog kvaliteta je uvozna roba? Bitne razlike u kvalitetu istih proizvoda u Njemačkoj i na Balkanu

Hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan i direktorica Hrvatske agencije za hranu Andrea Gross-Bošković predstavile su rezultate analize kvaliteta naizgled istih proizvoda u Hrvatskoj i Njemačkoj. Analiza kvaliteta 26 istih proizvoda koji se nalaze na hrvatskom i njemačkom tržištu pokazala je kako je više od polovine proizvoda na hrvatskom tržištu lošijeg kvaliteta

Nastavi čitanje