CRNA GORA

Nova pravila “bonus-malus” sistema osiguranja motornih vozila (Infografika)

Od 1. februara 2016. godine sa radom počinje  informacioni sistem, koji će promijeniti način na koji se obračunava premija osiguranja za motornih vozila. “Bonus-Malus” je sistem popusta ili doplate zavisno od broja prijavljenih šteta u predhodnih 12 mjeseci. Tim servisa eregistracija.me je pripremio Infografik, koji objašnjavaju nova pravila “Bonus-Malus” sistema.

Nastavi čitanje