“Zaustaviti koncesiju Luke Kotor do javne rasprave”

Kotorski SDP pozvao je juče gradonačelnika Vladimira Jokića (Demokrate) da sa dnevnog reda današnje sjednice lokalnog parlamenta povuče predlog ugovora o prvenstvenoj koncesiji za privredno korišćenje trgovačke luke Kotor na usklađivanje sa zakonom i menadžment planom prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora i time omogući upravljanje Lukom Kotor, u skladu sa interesima građana.

Iz te političke partije traže da se sprovede javna rasprava po tom pitanju. U SDP-u, koji je dio kotorske koalicione vlasti, tvrde da je Jokić učestvovao u dosadašnjim aktivnostima na izradi ovog predloga, ali i da je Opština Kotor povratila većinsko vlasništvo nad preduzećem Luka Kotor isključivo zahvaljujući političkoj akciji najviših predstavnika SDP-a, koji su izdejstvovali poništenje njene privatizacije po modelu poznatim kao tri odsto.

To, kažu, SDP dodatno obavezuje da Luku zaštiti od novih, kao i starih štetnih ugovora, koji bi građane ostavi li bez “vrata od Kotora, poručivši da svaka strateška odluka koja se tiče Starog grada i njegovog neodvojivog dijela luke mora biti data na javnu raspravu građanima.

– Zakonita koncesija mora ostati potpuni prioritet grada Kotora i SDP-a i sa stručnim asocijacijama, NVO organizacijama i svim odborničkim klubovima smo spremni da ra dimo da do valjanog ugovora što prije dođe.Ovaj predlog ugovora o koncesiji i poslovni plan Luke Kotor, bez pravno valjane studije i dokumentacije predviđaju ubadanje stubova za dodatnih minimum 80 metara nove Luke. Ovakav predlog ugovora ima suštinske nedostatke u svojim osnovnim postavkama; ne postoji glavni projekat izgradnje produžetka Luke od 80 metara ubadanjem stubova, a koji bi imao stručnu reviziju u skladu sa predmetnim zakonom i kriterijumima Uneska, naveli su iz SDP-a.

Trošak od preko dva miliona

Tek po dobijanju svih neophodnih saglasnosti mogu se preuzeti investicione obaveze u zalivu koji je svjetska prirodna i kulturno-istorijska baština, naveli su iz SDP-a.

Po principu paušalnih, nereferentnih, pojedinačnih ocjena planira se trošak od preko dva miliona eura na teret građana Kotora navodi SDP u saopštenju uz podsjećanje da Skupština opštine Kotor nikada nije odlučivala o poslovnom planu ad Luke Kotor na 12 godina.

Check Also

Skupština akcionara CGES krajem juna o raspodjeli dobiti

Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), na kojoj će biti razmatrana odluka o raspodjeli prošlogodišnje …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *