KAP, Željezara, ŽICG da zaključe ugovore sa EPCG

Vlada je usvojila odluku o energetskom bilansu struje, uglja, nafte, derivata i biogoriva za narednu godinu.

-U 2019. planiran je bruto konzum električne energije na 3551.5 GWh. Proizvodnja iz domaćih izvora planirana je na 3,411 GWh što je manje od procjene ostvarenja u 2018. godini za 10 odsto. Uvoz struje je planiran na 140,5 GWh, navedeno je u dokumentu objavljenom nakon sjednice.

Proizvodnja TE ,,Pljevlja planirana je na 1,317 GWh, što je manje od procjene ostvarenja u 2018. za 6 odsto. Remont elektrane i zastoj zbog planskog smanjenja sati planiran je za period od 1. aprila do 31. maja 2019, a zimska njega za kraj decembra. Planirana bruto potrošnja u 2019. je 3551,5 GWh, što je za 2 odsto više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2018.

-U 2019. godini će biti aktivan dugoročni ugovor sa Elektroprivredom Republike Srpske i planirana je razmjena električne energije u iznosu od 8,5 GWh, navedeno je u dokumentu.

U dokumentu se navodi da EPCG i Rudnik uglja treba blagovremeno da zaključe aneks ugovora za 2019. kojim će se obezbijediti uredno i sigurno snabdijevanje TE. Do 31. decembra 2018. EPCG treba da zaključi ugovore sa CEDISom, KAP-om, Željezarom i Željezničkom infrastrukturom i da predvidi dosljedno poštovanje dostavljenih planova kupovine električne energije od EPCG. EPCG, CGES i COTEE takođe do kraja godine treba da zaključe ugovore o balansnoj odgovornosti, a CGES ugovor za pomoćne usluge i kupovinu električne energije za pokrivanje gubitaka navedeno je u dokumetu.

Rudnik uglja Pljevlja planira ukupnu proizvonju od 1.600.000 tona.

-Ukupan promet naftnih derivata za potrebe potrošnje u Crnoj Gori u 2019. godini planiran je na 350,824 tona, što je za 5 odsto više od procjene ostvarenja potrošnje u 2018. Procijenjena potrošnja bitumena je 12.400 tona, konstatovano je u dokumentu.

Pobjeda

Check Also

Sem Konif Alende je novi Spark.me 2019 govornik

Organizacioni tim Spark.me, jedne od najvećih marketinških konferencija u Jugoistočnoj Evropi, koja je zakazana za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *