Žabljak: Za 2019. godinu predložen budžet od 2,8 miliona eura

Predlog odluke o Budžetu Opštine Žabljak za 2019. godinu, planiran u iznosu od 2.840.000,00 eura, nakon sprovedene javne rasprave naći će se pred odbornicima na poslednjoj sjednici SO Žabljak krajem ove godine, kazala je sekretarka opštinskog sekretarijata za finansije Jelena Bojović.

Ona je podsjetila da je ovogodišnji budžet iznosio 2.190.000,00 eura i da je tokom godine došlo je do povećanja prihoda po raznim osnovama, kao i do potrebe za određenim rashodima posebno u kapitalnom dijelu pa je pripremljen rebalans koji iznosi 292.000,00 eura o kome će SO Žabljak raspravljati na sjednici zakazanoj za 13. decembar.

“U narednoj godini najveći dio prihoda je planiran po osnovu poreza na nepokretnosti 330.000 eura , naknade za korišćenje šuma 450.000 i naknade za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta 200.000 eura. Očekujemo da će prihod po ovom osnovu biti i veći jer je predat veliki broj zahtjeva za legalizaciju nelegalno sagrađenih objekata, koji će se u toku 2019. godine rješavati”, kaže Bojović i dodaje da će se iz egalizacionog fonda u opštinsku kasu sliti oko 800.000 kao i po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica koja se uvećavaju za oko četiri puta.

Bojović kaže da je u Budžetu za narednu godinu najviše novca dio je planirano na kapitalne izdatke.

“Kapitalni budžet je planiran u iznosu od 1.326,500€, što je za 383.600 eura povećanje u odnosu na rebalans budžeta za 2018. Godinu. Za uređenje saobraćajne infrastrukture planirano je oko 440.000 eura. Radovi na kanalizacionoj mreži započeti u 2018.godini planirani su da se nastave i u 2019 godini, u iznosu od 148.000, za vodosnadbijevanje 150.000 a za investiciono održavanje 245.000 eura od čega 150.000 za asfaltiranje i rekonstrukciju puteva. Za izrade prostorno planske i projektne dokumentacije planirano je 105.000 eura. U dijelu izdataka, za tekuće rashode planirano je 1.162.000 eura, za transfer institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 296.500 eura-, kazala je Bojović i dodala da je ambasada Japana za narednu godinu najavila doniraciju Opštini Žabljak u iznosu od 80.000 eura za kupovinu vatrogasnog vozila”, kazala je ona.

Jelena Bojović je zaključila da Opština nema dugovanja i da se plate i doprinosi zaposlenim redovno izmiruju.

(Vijesti online)

Check Also

14 posto zaposlenih na Zapadnom Balkanu radi u turizmu

Planiranje najodrživijih tura duž dvije nove kulturološke turističke rute na Zapadnom Balkanu koje su trenutno …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *