Preduzećima sada najbolja prilika za napredovanje

Crnogorska preduzeća danas više nego ikad imaju priliku da unapređuju svoje poslovanje, posebno kroz mogućnosti korišćenja pretpristupnih fondova Evropske unije”, poručio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević, na konferenciji “Balkan i Evropska unija – petogodišnji ciklus Berlinskog procesa”, koja je održana u Budvi.

Govoreći u okviru panela “2014-2018 Zapadni Balkan i Evropska unija – perspektive, Drljević je naglasio da pristupni pregovori, iako zahtjevan i dugotrajan proces, predstavljaju najbolji mehanizam za izgradnju nedostajućih kapaciteta države, usvajanje evropskih standarda i sveukupan razvoj po ugledu na moderne evropske države, podsjećajući da je bolji kvalitet života crnogorskih građana cilj takvih aktivnosti.

“Osim političkih reformi, vrijedno radimo i na ispunjavanju ekonomskih kriterijuma za članstvo. Reforme u oblasti ekonomije doprinose jačanju privrednog sektora, unaprjeđuju poslovni ambijent i pripremaju nas da, kad uđemo u EU, ravnopravno učestvujemo na tržištu od preko 500 miliona potrošača, bez carina i drugih uvoznih ograničenja, gdje su ukinute barijere slobodnom kretanju roba, usluga, radne snage i kapitala”, rekao je Drljević

Kako je naveo, crnogorska administracija, zahvaljujući realizaciji raznih programa podrške, u saradnji sa susjedima i EU, u kontinuitetu radi na razvoju visokokvalitetne infrastrukture u oblastima saobraćaja i energetike, s ciljem obezbjeđenja adekvatne trgovinske i ekonomske povezanosti regiona.

Posebno je izdvojio programe EU, poput “Cosme” i “Horizon 2020”, čiji je cilj podsticanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i ostvarivanje ključnih ciljeva EU u vezi sa istraživanjem, tehnološkim razvojem i inovacijama.

“Osim toga, gradimo od Crne Gore atraktivnu destinaciju za ulaganja koja će privući najeminentnije investitore. Vjerujem da je uspjeh jedne države Zapadnog Balkana uspjeh svih nas. Princip regate koji podrazumijeva princip individualnih zasluga svake zemlje nije ništa drugo do dodatni stimulans da nastavimo sa započetim poslom i da istrajemo na putu evropske integracije”, poručio je Drljević.

Zamjenica glavnog pregovarača – nacionalna IPA koordinatorka Ivana Glišević- Đurović je istakla da je Crna Gora veoma uspješna u privlačenju sredstava iz EU fondova, što pokazuju podaci iz finansijske perspektive 2007-2013, u okviru koje je iskorišćeno 96 odsto od raspolozivih 235 miliona eura.

Poručila je da je Crna Gora, u okviru nove finansijske perspektive 2014-2020, već isprogramirala 197 miliona eura, od 270,5, što potvrđuje da su institucije ozbiljno pristupile planiranju finansijske podrške EU.

Check Also

Nakon 13 godina, Apple izgubio titulu najinovativnije kompanije

Prvi put u trinaest godina, od kada konsultantska kuća Boston Consulting Group sprovodi istraživanje najinovativnijih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *