Ilustracija

Produžen rok za izbor ponuđača za solarnu elektranu u Ulcinju

Komisija zadužena za vrednovanje ponuda pristiglih za izgradnju solarne elektrane na Briskoj gori u Ulcinju, produžila je rok za evaluaciju i sačinjavanje moguće rang liste ponudađača na 15 dana.

Iz Ministarstva ekonomije su objasnili da je produženje roka neophodno, jer su tokom pregleda tenderske dokumentacije uočene određene nejasnoće koje zahtijevaju pojašnjenja i dodatne informacije pri otklanjanju.

“S tim u vezi, a u cilju pravilne ocjene, provjere i vrednovanja ponuda, smatramo da je neophodno produžiti rok u trajanju od 15 dana, kako bi se izvršila pravilna evaluacija ponuda i sačinjavanje moguće rang liste ponuđača”, kazali su iz Ministarstva.

Za izgradnju solarne elektrane u Ulcinju, početkom septembra su se prijavili konzorcijumi finski Fortum, Elektroprivreda i Sterling & Wilson iz Indije, konzorcijum IREDL -kojeg čine malteška kompanija International Renewable Energy Development kineski Zhuai Singyes Green Builidnig Techonology. U trećem konzorcijumu Montesolar su crnogorske firme Sunderland i Bemax, francuska kompanija Samgreenpower i korporacija Solon iz SAD-a.

Ministarstvo ekonomije je na osnovu ovlašćenja koja mu je dala Vlada 19. maja raspisalo

U zakup će biti dato 6.621.121 kvadrata zemljišta u državnoj svojini, radi projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja solarne elektrane instalisane snage veće od 200 megavata.

Predviđeno je da radovi na elektrani, u koju će biti investirano oko 300 miliona eura, ne traju duže od tri godine. Nakon izgradnje solarne elektrane i njenog puštanja u rad, građani neće, preko računa za struju plaćati podsticaje za struju proizvedenu iz tog energetskog objekta.

Dnevne novine

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 17. februar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *