Državi duguju milione, a otvaraju nove firme

Državna revizorska institucija je kroz reviziju stečajeva, koja je okončana i biće objavljena ove sedmice, dala preporuke Poreskoj upravi kako da se spriječe vlasnici i direktori da firmu gurnu u stečaj, državi ostave visoke poreske dugove, a oni otvaraju novo preduzeće i nastavljaju sa poslovanjem, kazao je u intervjuu Pobjedi senator DRI Branislav Radulović.

Ističe da je razlog revizije činjenica da je zbog brisanja privrednih društava iz Centralnog registra privrednih subjekata, na osnovu pravosnažnih rješenja o zaključenju stečajnog postupka u periodu od decembra 2012. do aprila 2018, evidentirano nenaplativih poreskih obaveza u iznosu od 77,6 miliona eura.

“Dug aktivnih obveznika kod kojih je na 31. decembar u toku stečaj ili likvidacija, prema podacima Poreske uprave, 2017. iznosio je 95,4 miliona eura. Ovom revizijom je posebno identifikovan problem da vlasnici ili upravljačke strukture privrednih društava pokreću stečaj i gase firme, kod kojih postoji visok iznos poreskog duga, a nakon toga ista lica osnivaju nova privredna društva koja nastavljaju sa poslovanjem. DRI je u tom dijelu dala preporuke Poreskoj upravi kako da se onemogući
da se “individualizuje” dobitak, a socijalizuje gubitak zloupotrebom instituta stečaja. Sa PU smo usaglasili nalaze i preporuke koje bi trebalo da omoguće da ovaj državni organ bude efikasniji u naplati javnih prihoda. PU je, takođe, svojom inicijativom prema Ministarstvu finansija, ranije pokrenula postupak izmjene člana 9 Zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja, kako bi se obezbijedio mehanizam za smanjenje intenziteta ove pojave”, kaže Radulović.

U cilju utvrđenja efikasnosti naplate carina, vrhovna državna revizija sprovodi posebnu reviziju uspjeha koja treba da odgovori na pitanje da li se carine dovoljno efikasno naplaćuju, s obzirom na činjenicu da je evidentirani carinski dug na kraju 2017. iznosio 4,52 miliona eura.

“I ovdje je identifikovan problem sa naplatom duga iz ranijeg perioda kod subjekata koji su u stečaju i likvidaciji ili su izbrisani iz CRPS-a, a koji u ukupnom dugu participira sa oko 50 odsto. Generalno se radi o nenaplativom dugu. Sada smo u fazi izrade preporuka. U nekoliko posljednjih godina Uprava carina je unaprijedila svoje poslovanje u ovom segmentu, ali realizacija preporuka treba da joj pomogne da sistem naplate podigne na još kvalitetniji nivo”, dodaje Radulović.

DRI, ističe on, već duže vrijeme ukazuje u svojim izvještajima da država mora imati sistemski odgovor na identifikovani problem nenaplativosti javnih prihoda od subjekata koji su u stečaju ili su po okončanju izbrisani iz CRPS-a.

“S obzirom na to da je u toku potupak izmjena i dopuna Zakona o stečaju, vjerujemo da zakonopiscu mogu dodatno biti od koristi i nalazi DRI, u cilju identifikacije problema i izrade kvalitetnijeg teksta zakona koji će biti upućen Skupštini na usvajanje”, naglašava senator DRI.

Pobjeda

Check Also

Glavni indeks na berzi Saudijske Arabije pao za 3,8 odsto

Glavni indeks na berzi Saudijske Arabije pao je za 3,8 odsto samo nekoliko minuta po …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *