Likvidna sredstva banaka 945 miliona

Prosječna likvidna sredstva banaka u maju iznosila su 945,6 miliona eura, što je 3,6 odsto više nego u aprilu, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Prosječna likvidna sredstva u maju su u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla 11,4 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju maja iznosila je 4,28 milijardi eura i veća je 2,6 odsto nego na kraju aprila. Bilansna suma je u odnosu na maj prošle godine porasla 9,7 odsto.

U strukturi aktive banaka, u maju su dominantno učešće od 67,8 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 17,1 odsto, dok se 15,1 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 78,8 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 11,8 odsto, pozajmice sa 6,2 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,2 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju maja iznosio je 504,8 miliona eura i bilježi rast od 0,3 odsto na mjesečnom nivou, dok se na godišnjem bilježi rast od 1,2 odsto.

Check Also

Na Montengroberzi danas prodato 10,1 miliona eura državnih obveznica

Na Montenegroberzi je danas na aukciji prodato ukupno 10,1 hiljada državnih obveznica, za ukupno 10,1 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *