Preko hiljadu prijava za Projekat 1000+: Vaučeri u septembru

U trećoj fazi Projekta 1000+ podnijete su 1.054 prijave građana za rješavanje stambenog pitanja. Javni poziv bio je otvoren od 23. jula do 13. avgusta, a građani su predavali dokumentaciju u pet komercijalnih banaka.

Za učešće u Projektu građani su podnijeli prijave u 15 crnogorskih opština, a najviše u Podgorici– 793. U Baru su predate 74 prijave, u Nikšiću 63, Bijelom Polju 39, Herceg Novom 26, Pljevljima 14, Beranama 10, Cetinju 9, u Budvu 7, u Danilogradu 6. U Mojkovcu, Rožajama I Tivtu podnijete su po 3 prijave dok su u Kolašinu i Kotoru podnijete po dvije prijave.

Učešće u projektu prijavilo je 39 investitora, odnosno fizičkih i pravnih lica, ponuđača stambenih objekata. Nakon pregleda i evaluacije dostavljene dokumentacije investitora, Projektni odbor je utvrdio dvije liste invetitora. Lista A obuhvata ponudu ponuđača stambenih objekata čija dokumentacija je kompletna. Lista B obuhvata ponudu ponuđača kojima dokumentacija još uvijek nije kompletna i kojima je dat dodatni rok za dopunu dokumentacije.

Nakon dopune dokumentacije, svi ponuđači će biti na A listi.

U ponudi su stambene jedinice u 8 opština, i to u Podgorici, Cetinju, Nikšiću, Pljevljima, Bijelom Polju, Mojkovcu, Baru i Herceg Novom. Lista ponuđenih stanova, zajedno sa fotografijama I dispozicijom, dostupna je na sajtu www.1000plus.me.

Planirano je da prva grupa vaučera bude dodijeljena prioritetnim licima u septembru.

Domaćinstva koja imaju prioritet su: samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici.

Nakon toga, vaučeri će se dodjeljivati ciljnim grupama i to:− 40% korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru,− 30% bračnim supružnicima kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života,− 30% ostalim korisnicima.

U prethodne dvije faze Projekta 1000+ stambeno pitanje riješilo je 809 porodičnih domaćinstava, odnosno 2149 građana Crne Gore.

Analitika

Check Also

Bivšem viceguverneru CBCG određen pritvor do 72 sata

Bivšem viceguverneru Centralne banke Crne Gore Veliboru Miloševiću koji je danas uhapšen po nalogu Specijalnog …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *