Gubitak Ulcinjske rivijere 451 hiljada eura

Hotelsko-turističko preduzeće (HTP) Ulcinjska rivijera završilo je drugi kvartal sa neto gubitkom od 451,17 hiljada eura, 36,4 odsto manjim u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Prihodi kompanije su na kraju juna, prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, iznosili su 209,71 hiljadu eura i bili su dva puta manji nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi su u odnosu na uporedni period bili 1,6 puta manji na 644,47 hiljada eura. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 388,59 hiljada eura. Ukupna aktiva Ulcinjske rivijere na kraju juna iznosila je 108,42 miliona eura, što je neznatno manje nego u uporednom periodu. Neraspoređena dobit je iznosila 163,38 hiljada eura, akumulirani gubitak 1,31 milion eura, dugoročna rezervisanja i obaveze 2,49 miliona eura, a kratkoročna 1,26 miliona eura. Odložene poreske obaveze iznose 534,54 hiljada eura, pokazuju podaci iz izvještaja.

Check Also

U Budvi oko 73.500 turista

U Budvi trenutno boravi oko 73.500 turista, što je nekoliko procenata više nego lani, saopštio …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *