Skupština akcionara EPCG 20. avgusta: Odlučuju o raspodjeli dividende

Članovi Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) utvrdili su tokom jučerašnjeg sastanka predloge odluka o kupovini sopstvenih akcija i izboru revizora kao i odluku o sazivu redovne Skupštine akcionara društva za 20. avgust, na kojoj će se donijeti predložene odluke i izabrati Odbor direktora.

Iz EPCG je saopšteno da je odbor utvrdio i predloge odluka o pokriću gubitaka 157 miliona iz prethodne godine, kao i odluke o raspodjeli akumulirane dobiti od 52 miliona i isplati dividende. Iz EPCG juče nijesu navodili koliko će od 52 miliona biti isplaćeno akcionarima.

Poslovni prihodi u prošloj godini iznosili su 234,35 miliona eura, i veći su 0,85 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Dobit prije odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova amortizacije (EBITDA) od 23 miliona eura ostvarena u prošloj godini je za 65,07 odsto manja u odnosu na 2016, dok je dobit prije kamata i oporezivanja (EBIT) u iznosu od 15,75 miliona eura manja 243,42 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Prihodi Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) u prošloj godini iznosili su 234,35 miliona eura, i veći su 0,85 odsto u odnosu na prethodnu saopšteno je iz te kompanije.

Odbor direktora EPCG juče je utvrdio predloge odluka o poslovanju kompanije i konsolidovanih finansijskih iskaza zaključno sa 31. decembrom.

Check Also

Atlas banka pokrenula Atlas Mastercard Platinum program

Atlas banka AD Podgorica predstavila je svojim klijentima jedinstveni na tržištu Atlas Mastercard Platinum program, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *