Skupština akcionara EPCG 20. avgusta: Odlučuju o raspodjeli dividende

Članovi Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) utvrdili su tokom jučerašnjeg sastanka predloge odluka o kupovini sopstvenih akcija i izboru revizora kao i odluku o sazivu redovne Skupštine akcionara društva za 20. avgust, na kojoj će se donijeti predložene odluke i izabrati Odbor direktora.

Iz EPCG je saopšteno da je odbor utvrdio i predloge odluka o pokriću gubitaka 157 miliona iz prethodne godine, kao i odluke o raspodjeli akumulirane dobiti od 52 miliona i isplati dividende. Iz EPCG juče nijesu navodili koliko će od 52 miliona biti isplaćeno akcionarima.

Poslovni prihodi u prošloj godini iznosili su 234,35 miliona eura, i veći su 0,85 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Dobit prije odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova amortizacije (EBITDA) od 23 miliona eura ostvarena u prošloj godini je za 65,07 odsto manja u odnosu na 2016, dok je dobit prije kamata i oporezivanja (EBIT) u iznosu od 15,75 miliona eura manja 243,42 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Prihodi Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) u prošloj godini iznosili su 234,35 miliona eura, i veći su 0,85 odsto u odnosu na prethodnu saopšteno je iz te kompanije.

Odbor direktora EPCG juče je utvrdio predloge odluka o poslovanju kompanije i konsolidovanih finansijskih iskaza zaključno sa 31. decembrom.

Check Also

Otvoren Ski centar Kolašin 1600 (video)

Premijer Duško Marković, poručio je danas na svečanom otvaranju Ski centru Kolašin 1600 da će …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *