Da li će biti produženja roka za legalizaciju?

Neočekivano malo ljudi juče je bilo u zgradi Uprave za nekretnine, zadnjeg dana za predaju predmeta za ovjeru elaborata za legalizaciju bespravnih obekata.

“Do petka je predato šesnaest hiljada elaborata”, kazao je Pobjedu direktor Uprave za nekretnine Dragan Kovačević. Kao mogući razlog manje gužve u odnosu na prethodne dane, navodi da je većina ljudi protekle sedmice predala opštinama zahtjeve za legalizaciju bez preostale dokumentacije.

“Prema podacima Ministarstva održivog razvoja i turizma, opštinama je predato više od 30.000 zahtjeva za legalizaciju. Kada saberemo ovih 16.000 elaborata koji su nama predati, ispada da ćemo morati da ovjerimo oko 50.000 zahtjeva, što je teško postići. Mislim da će iz MORT-a morati da razmisle da se rokovi produže. To je bio slučaj i sa zemljama u regionu”, ocijenio je Kovačević.

Oni koji su do juče predali u opštini zahtjev sa nepotpunom dokumentacijom, do 1. oktobra imaju rok da predaju ovjereni elaborat, kopiju plana i vlasnički list.

Kovačević ističe da su radnike koji rade na ovjeri elaborata angažovali da rade prekovremeno i vikendom kako bi stigli sve da odrade u predviđenom roku.

Nije pritisak samo na Upravu za nekretnine već i na lokalne uprave. Pitanje je da li imaju kapacitete da sve završe do isteka roka. Najveći problem je što nijesmo startovali 6. oktobra kada je izglasan Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata. To je zbog toga što opštine nijesu htjele da primaju zahtjeve za legalizaciju gdje nije riješeno imovinskopravno pitanje. Upisivali smo zabilježbu u listu G, da postoji objekat izgrađen bez građevinske dozvole. Kasnije se prešlo na izmjenu Zakona o državnom premjeru u katastar nepokretnosti koji je stupio na snagu 28. marta i tek od tada smo počeli da knjižimo objekte bez građevinske dozvole. Tako se izgubilo mnogo vremena“, objasnio je Kovačević. Kao još jedan od potencijalnih problema navodi to što ne znaju gdje će da drže sve pristigle elaborate i one koji će tek stići. Iako ih skeniraju, taj dokument u fizičkom obliku moraju da čuvaju deset godina.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Erste banka inovirala gotovinske i kredite za refinansiranje

Erste banka je inovirala gotovinske i kredite za refinansiranje postojećih kratkoročnih i srednjoročnih obaveza u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *