Po kojoj cijeni EPCG kupuje struju?

Elektroprivreda (EPCG) godišnje na uvoz struje potroši na desetine miliona eura, ali od koga se, po kojoj cijeni i pod kojim uslovima ta struja kupuje obavijeno je velom tajne.

Do tog podatka je pokušala da dođe Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama. MANS je tražio od EPCG dostavljanje svih ugovora o kupovini i prodaji električne energije koji su zaključeni u toku 2017. godine.

EPCG je, međutim, njihov zahtjev odbila i proglasila ugovore sa prodavcima struje za poslovnu tajnu. Takvu mogućnost od prošle godine pruža izmijenjeni Zakon o slobodnom pristupu informacijama, koji državnim institucijama i kompanijama omogućava da lakše sakriju podatke, čak i one koji pokazuju kako se troši novac svih građana.

EPCG je smatrala da ugovori o kupovini struje predstavljaju poslovnu tajnu, pa se pozvala na član 14 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojim je propisano da organ vlasti može ograničiti pristup informaciji ili dijelu informacije, ako je informacija poslovna ili poreska tajna u skladu sa zakonom.

Ovakvu odluku EPCG je obrazložila time da bi objavljivanje ugovora dovelo do narušavanja trgovinskih i drugih ekonomskih interesa i usled čega bi ta kompanija pretrpjela štetu. Pored toga, iz EPCG su naveli da se ugovori odnose i na drugu ugovornu stranu, te da bi objelodanjivanje traženih informacija ugrozilo interes kompanija sa kojima su poslovali.

“S obzirom da se radi o činjenicama koje se tiču njihovog poslovanja, mogli bi od EPCG tražiti zaštitu svojih prava sudskim putem, u kojem slučaju bi EPCG pretrpjela štetu”, naveo je u obrazloženju rješenja o odbijanju zahtjeva MANS-a izvršni direktor EPCG Igor Noveljić.

Izvor: Dan

Check Also

Addiko Bank zapošljava: Viši Specijalista za IT infrastrukturu i IT bezbjednost

U svrhu jačanja našeg tima, unutar Sektora za informacione tehnologije, upravljanje imovinom i gotovinom banke, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *