Nova uredba: Poreski dug na 24 rate

Na predlog Poreske uprave u proceduri je donošenje nove uredbe o odloženom plaćanju poreskih obaveza. Time se pruža mogućnost onim poreskim obveznicima koji nijesu ušli u reprogram, a imaju dospjele poreske obaveze da ih plate u roku od dvije godine, na 24 rate, kazao je danas direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša  dodajući da je riječ o obavezama nastalim nakon 1. aprila 2017.

On je prilikom potpisivanja Sporazuma o saradnji sa predsjednikom Privredne komore Vlasitimirom Golubovićem kazao da je u posljednje dvije godine sa poreskim obveznicima Uprava uspostavila partnerski odnos na principima povjerenja i poštovanja, što je rezultiralo i većom naplatom prihoda. Podsjetio je da je prvi reprogram nudio mogućnost plaćanja poreskih obaveza na 60 rata uz otpis kamata ukoliko se one redovno izmiruju.

“Imamo dobar trend kada je u pitanju reprogram – 71 odsto poreskih obveznika uredno izmiruje obaveze”, kazao je Mugoša.

Na sastanku čelnika Komore i Poreske uprave razmotreni su modaliteti buduće saradnje. Potenciran je značaj koji međusobna razmjena informacija ima na unapređivanje rada ovih institucija.

Sagovornici su se saglasili da postoji prostor za smanjenje poreza, doprinosa i povećanje cijene rada, te izmjenu pojedinih sistemskih zakona što bi doprinijelo unapređenju uslova poslovanja.

Privredna komora je predložila da u saradnji sa Poreskom upravom i Ekonomskim fakultetom sprovede istraživanje i napravi sveobuhvatnu analizu koja bi dala odgovor na zahtjev privrede za smanjenje opterećenja na zarade. Privreda smatra da je sa postojećim porezima i doprinosima na rad teško održati biznis, te da to podstiče rad u sivoj zoni.

“Cijenim da bi Analiza pokazala da ukoliko bi se porezi i doprinosi na zarade smanjili sa 67 na 50 odsto, došlo bi do proširenja poreske osnovice i izvorni prihod u budžetu bio bi na istom ili većem nivou”, rekao je Golubović.

Komora je takođe zatražila podršku Poreske uprave u rješavanju problema zapošljavanja stranaca. Golubović je predložio da Poreska uprava na osnovu potvrde MUP-a o tome da je stranac predao zahtjev za radnu dozvolu, prihvati njegov privremeni ugovor o radu na mjesec dana dok procedura odobrenja dozvole ne bude završena. Na ovaj način bi se preduprijedila situacija da stranci, angažovani po ovom osnovu, mjesec dana rade bez dozvole, a porez bi se naplaćivao od dana zaposljenja. Mugoša je ocijenio predlog vrlo interesantnim, ali i naglasio da je rješenje ovog problema najbolje definisati izmjenom Zakona o strancima.

U radu sastanka su učestvovali i generalni sekretar Privredne komore Pavle Radovanović, pomoćnik direktora Poreske uprave – Sektor za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora Sreten Grebović, savjetnik predsjednika Komore Mitar Bajčeta i šef kabineta Miljan Šestović.

Check Also

Otvoren Ski centar Kolašin 1600 (video)

Premijer Duško Marković, poručio je danas na svečanom otvaranju Ski centru Kolašin 1600 da će …

One comment

  1. Evo se opet uvodi selektivnost za politički podobne. Bilo bi strašno da nije upravo onako kao iz pohvale EK-a. u skladu sa njihovom nevladavinom prava.

    I naravno da se potpisuje protokol sa vijećem staraca, jer upravo su oni preplaćeni predvodnici svih vrsta selektivnosti koje štete ekonomskom razvoju zemlje. Lako je tako štititi najjjače, a ostavljati mali i srednji biznis, kao i građane, da plaćaju za takve koji su eto završili na dokovima sa ko zna kakvom robom a koju štiti vijeće staraca, pa ostaje nejasno da li to i poreznici odobravaju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *