Banke prvi kvartal završile u plusu od 12,7 miliona eura

Banke su prvi kvartal ove godine završile u plusu od 12,7 miliona eura. Profit je ostvarilo 12 banaka, a tri su u gubitku IBM, Zirat i Nova. Najveći profit je ostvarila CKB 2,75 miliona eura. Ova banka je od kamata prihodovala 5,4 miliona, a od naknada i provizija 1,7 miliona eura. U ovoj banci je i najveća štednja 475 miliona eura.

Na drugom mjestu po profitu je NLB 2,73 miliona od kamata 4,3 miliona, a od naknada i provizija 751.000 eura. U ovoj banci su takođe visoki depoziti, 355 miliona eura. Erste banka je na trećem mjestu sa profitom od 2,2 miliona pet miliona su inkasirali od kamata, a 479.000 od naknada i provizija.

Sosijete ženeral banka drži četvrtu poziciju, sa profitom od 1.5 miliona od kamata 4,86 miliona, a od naknada 669.000 eura. U ovoj banci je 357 miliona eura depozita. Potom dolazi Hipotekarna banka sa profitom od 1,12 miliona od kamata 3,06 miliona, a od naknada 1.6 miliona. Adiko banka ima profit 1,1 milion od kamata 2,17 miliona, a od naknada 409.000 eura. Atlas banka ima profit 997.000 eura od kamata 773.000, a od naknada i provizija 2,47 miliona eura. U ovoj banci ima 210 miliona eura depozita.

Komercijalna banka Budva ima profit 333.000, od kamata milion, a od naknada 139.000 hijada eura. Lovćen banka je u plusu 330.000 eura, od kamata ima prihod od 1,4 miliona, a od naknada 130.000 eura. Prva banka ima 219.000 eura dobiti od kamata je prihod 2,04 miliona, a od naknada 302.000. Univerzal kapital banka je u plusu 91.000 eura od kamata 563.000. a od naknada je 13.000 eura u minusu.

Profit Zapad banka je 34.000 eura, prihod od kamata 566.000, a od naknada 229.000 eura. Najveći gubitak ima Nova banka 386.000 eura. Prihodovala je od kamata 144.000 eura, a od provizija je u minusu 27.000 eura. Na drugom mjestu je IBM 106.000 eura u minusu. Ova banka je od kamata zaradila 94.000 eura, a od naknada 30.000. Gubitak Zirat banke je 88.000. Od kamata je zaradila 340.000 eura, dok je od privizija deset hiljada eura u minusu.

Najviše kredita dala Sosijete

Najviše kredita klijentima je dala Sosijete ženeral Montenegro banka 347 miliona. Na drugom mjestu je CKB sa 310 miliona, potom Erste 298 miliona, NLB 276 miliona eura. Hipotekarna banka je klijentima odobrila 224 miliona eura,

I Prva 209 miliona, Adiko banka 195 miliona, Lovćen banka blizu 113 miliona, Atlas banka 80.1 milion, Komercijalna banka Budva 65,5 miliona, Univerzal kapital banka 62,2 miliona, Zirat 44,8 miliona, Zapad banka 39 miliona, IBM 18,9 miliona i Nova banka 11,2 miliona eura.

Check Also

Montenegroberza: Državne obveznice podigle indekse

Rast oba indeksa i milionski promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj se skraćeno …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *