Zapošljavanje visokoškolaca kreće početkom jula

Nezaposleni visokoškolci, zainteresovani za učešće u program “Stop sivoj ekonomiji”, mogu da se prijave Zavodu za zapošljavanje, do utorka, 12. juna. Javni poziv, upućen mladim sa diplomom fakulteta, objavljen je u petak, 1. juna. Poziv se nalazi na sajtu Zavoda, odakle se može preuzeti i obrazac prijave, koja se podnosi birou rada prema mjestu prebivališta.

PPodsjetimo, program je namijenjen visokoobrazovanim mlađim od 30 godina, sa radnim iskustvom od najmanje devet mjeseci. Cilj programa je, s jedne strane, podrška mladima u rješavanju problema nezaposlenosti, a sa druge, doprinos suzbijanju sive ekonomije i borbi protiv neformalnog poslovanja.

Program “Stop sivoj ekonomiji” sprovodi ZZZ,u saradnji sa ministarstvima rada i socijalnog staranja, finansija, unutrašnjih poslova Poreskom upravom, Upravom policije i Upravom za inspekcijske poslove. Realizovaće se na teritoriji Glavnog grada, prijestonice i svih opština, odnosno lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Vlada je, treću godinu zaredom, dala saglasnost krajem maja ove godine, kada je razmotrila i usvojila Informaciju o potrebi sprovođenja Programa, a na osnovu inicijativa dosadašnjih programskih partnera.

U tri javne uprave, od 2. jula, do kraja godine, radiće 180 mladih, i to njih 80 u Poreskoj upravi, 60 u Upravi za inspekcijske poslove, dok je za Upravu policije planirano 40 ljudi. Oni će biti zaposleni posredstvom agencije za privremeno ustupanje zaposlenih. Mjesečna zarada je 300 eura u neto iznosu.

Zavod je, takođe, 1. juna, pozvao registrovane agencije za privremeno ustupanje zaposlenih koje imaju dozvolu za rad, izdatu od Ministarstva rada i socijalnog staranja. Sa izabranom agencijom, sa nanjižom provizijom, Zavod će sklopiti sporazum o ustupanju 180 visokoškolaca, zaposlenih u programu na period od šest mjeseci. Programski poslovi su pružanje tehničke podrške i pomoći službenim licima Poreske uprave, Uprave za inspekcijske poslove i Uprave policije. I taj poziv nalazi se na sajtu Zavoda i otvoren je sedam dana.

Za realizaciju programa “Stop sivoj ekonomiji” Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje odobrio je 555.000 eura.,

CdM

Check Also

Skupština akcionara CGES krajem juna o raspodjeli dobiti

Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), na kojoj će biti razmatrana odluka o raspodjeli prošlogodišnje …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *