Udruženje banaka domaćin zasjedanja MBS-a

Udruženje banaka Crne Gore domaćin je zasjedanja MBS (Međunarodnog bankarskog savjeta) koji okuplja udruženja banaka Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope.

“Sastanci su radni i tretira se problematika bankarskih sistema članica udruženja, a ove godine glavna tema na skupu su NPL-ovi – iskustva u tretiranju kredita u kašnjenju preko 90 dana. Radni dio će trajati od 9 i 15h do 13 i 30h u četvrtak 17.maja. Crna Gora ima zadovoljstvo da ukaže na kvalitetne rezultate koji su dostignuti smanjenjem neprihodovnih kredita na nivou sistema na oko 7% uz dalji trend pada”, navodi se u saopštenju.

Kako dodaju, osnova funkcionisanja Udruženja banaka je jačanje povjerenja u bankarski sektor kroz kvalitetnu saradnju sa medijima u pojašnjenju trendova i aktuelnih pitanja u poslovanju banaka.

“Kao reprezent i prezentator definisanih zajedničkih stavova svih članica UBCG promovišemo saradnju sa domaćim institucijama, učestvujemo u koncipiranju zakonskih i podzakonskih akata koje se tiču bankarskog poslovanja. Pratimo trendove savremenog bankarstva i iniciramo adekvatnu edukaciju bankarskog kadra. Kvalitet se unaprjeđuje adekvatnom saradnjom sa sličnim asocijacijama u inostranstvu, podržavanjem dobre bankarske prakse, trendova i standarda razvijenijih bankarskih i privrednih sistema. Kao dio naših aktivnosti jeste upravo i organizacija skupa koji najavljujemo za četvrtak”, dodaje se u saopštenju.

Check Also

Deutsche Bank u bolnoj potrazi za pozitivnim preokretom

Najveće američke banke poput Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs und JP Morgan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *