Erste banka i Wiener Städtische ponudili S Premium

Erste banka i Wiener Städtische osiguranje proširili su saradnju i ponudili klijentima novi proizvod osiguranja, S Premium.

S Premium je proizvod koji kombinuje neka svojstva životnog osiguranja i štednje, a premija se uplaćuje jednokratno. Minimalna uplata iznosi 1.000 eura. Polisa se ugovara na period od jedne do 10 godina, a namijenjena je licima koja imaju od 14 do 75 godina. Ovaj proizvod je sličan štednji, jer se u slučaju doživljenja, osiguranom licu isplaćuje osigurana suma uvećana za eventualnu pripisanu dobit. Od štednje se razlikuje prema tome što se ugovara na srednji i duži rok.

“Erste banka je moderna banka koja reaguje na potrebe klijenata i pokušava da im pruži što veći dijapazon usluga u svojim filijalama. Širenjem saradnje sa Wiener Städtische osiguranjem i uvođenjem S Premium  osiguranja, omogućili smo klijentima da ostvare prinos na srednji i duži rok, s obzirom na to da je nakon treće godine prinos znatno viši od kamate koju bi klijent dobio u slučaju ugovaranja klasičnog depozita“, kazala je zamjenica direktora Sektora stanovništva u Erste banci, Danijela Vukoslavović.

U slučaju smrti tokom trajanja osiguranja, korisnicima S Premium osiguranja (osobama koje ugovarač navede kao korisnike za slučaj tog nemilog događaja) isplaćuju se uplaćene  premije i do tada pripisane dobiti. Ovim rješenjem se izbjegava ostavinski postupak za nasljednike. Ugovarač osiguranja ima pravo i na otkup polise, ukoliko mu bude potrebna gotovina prije isteka ugovorenog roka, a tom prilikom će mu biti isplaćene uplaćene premije umanjene za određeni iznos, prema otkupnoj tabeli koja se dobija uz polisu.

Od decembra 2015, kada je dobila licencu od Agencije za nadzor osiguranja, Erste banka je sklopila ugovore o zastupanju sa osiguravajućim kućama Wiener Städtische, Sava Montenegro i UNIQA.

U nastavku pogledajte reprezentativne primjere za S Premium:

  • pristupna starost (godine u momentu ugovaranja)
  • visina jednokratne premije koju klijent plaća jednom na početku ugovaranja
  • osigurana suma (isplaćuje se na kraju perioda ugovaranja i dodatno uvećava za eventualno pripisanu dobit Wienera u tom periodu)
  • otkupne vrijednosti ukoliko ugovarači žele da podignu novac prije isteka ugovorenog roka
Tabela otkupnih vrijednosti za tarifu S Premium
Pristupna starost: 35 Jednokratna premija: 5,000.00
Trajanje: 3 Osigurana suma: 5,176.95
Pol: M
God Otkupna vrijednost
1 4,740.82
2 4,828.50
3

 

Tabela otkupnih vrijednosti za tarifu S Premium
Pristupna starost: 35 Jednokratna premija: 10,000.00
Trajanje: 5 Osigurana suma: 10,741.75
Pol: Ž
God Otkupna vrijednost
1 9,481.65
2 9,656.86
3 9,835.71
4 10,018.27
5

 

Tabela otkupnih vrijednosti za tarifu S Premium
Pristupna starost: 45 Jednokratna premija: 20,000.00
Trajanje: 7 Osigurana suma: 22,327.42
Pol: M
God Otkupna vrijednost
1 18,963.22
2 19,314.37
3 19,673.93
4 20,042.65
5 20,421.19
6 20,810.13
7

 

Tabela otkupnih vrijednosti za tarifu S Premium
Pristupna starost: 45 Jednokratna premija: 20,000.00
Trajanje: 10 Osigurana suma: 23,626.08
Pol: Ž
God Otkupna vrijednost
1 18,963.29
2 19,313.90
3 19,672.56
4 20,039.57
5 20,415.42
6 20,800.20
7 21,194.69
8 21,600.11
9 22,016.73
10

Check Also

Januarska akcija u Montenegro Airlinesu, karte po povoljnim cijenama

Nacionalna avio-kompanija Montenegro Airlines pokrenula je Januarsku akciju danas i nudi mogućnost kupovine karata po …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *