Katari diar gradi hotelski kompleks sa pet zvjezdica

Ministarstvo održivog razvoja izdalo je pet građevinskih dozvola tivatskoj kompaniji QD Hotel and properti investment Montenegro, čiji je osnivač Katari diar, za izgradnju hotelskog kompleksa sa pet zvjezdica bruto građevinske površine 33,5 hiljada kvadrata, devet rezidencijalnih vila ukupne površine 8,3 hiljade kvadrata, podzemnih garaža bruto površine 4,5 hiljada kavadrata, pomoć- nih objekata, saobraćajnica i prateće infrastrukture.

Ovi objekti treba da budu izgrađeni u okviru turističkog kompleksa u uvali Pržno, na mjestu gdje je nekada bio hotel Plavi horizont. U rješenju Ministarstva navodi se da se hotelski kompleks sastoji od primarnog ugostiteljskog objekta AA sa depadansom CE, hotela – depadansa CA i hotela – depadansa CB. Ukupna bruto površina primarnog ugostiteljskog objekta je 20.737 kvadrata, dok je površina prizemlja 5.527 kvadrata.

Primarni objekat sa depadansom CE se sastoji od dvije podrumske etaže, prizemlja i četiri sprata, dok se zvonik sastoji od suterena, prizemlja i sedam spratova. Ukupna bruto površina objekta hotela – depadansa CA je 6.596 kvadrata ,dok je površina prizemlja 1.331 kvadrat. Objekat se sastoji od suterena, prizemlja i četiri sprata.

Ukupna bruto površina objekta hotela – depadansa CB je 6.140 kvadrata, dok je površina prizemlja 1.215 kvadrata. Objekat se sastoji od suterena, prizemlja i četiri sprata.

Ukupna bruto površina rezidencijalnih vile RD1, RD2 i RD3 je po 688 kvadrata, a ovi objekti će imati samo prizemlje. Ukupna bruto površina rezidencijalnih vila RE i RG1 je po 1.421 kvadrat, a objekat se sastoje od prizemlja i sprata. Ukupna bruto površina rezidencijalne vile RJ1 je 1.550 kvadrata, a sastoji se od suterena i prizemlja, površina vile RK1 je 593 kvadrata i sastoji se od suterena i prizemlja, dok je bruto površina vila RK2 i RK3 po 646 kvadrata i imaće suteren i prizemlje.

Prema ranijim najavama, tivatska kompanija je planirala gradnju kompleksa vrijednog 350 miliona eura. Lokaciju od 300.000 kvadrata u uvali Prž- no Katari diar je za 25 miliona dolara 2010. godine kupio od HTP-a Primorje. Bilo je planirano da kompleks bude završen do septembra 2014. godine. Razlog za kašnjenje bili su neriješeni imovinsko-pravni odnosi, odnosno vođenje više sudskih sporova oko eksproprijacije zemljišta.

Pobjeda

Check Also

Filip Makrid konkuriše za direktora podgoričkog Vodovoda

Preduzeće Vodovod i kanalizacija raspisalo je javni konkurs za imenovanje izvršnog direktora preduzeća na period …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *