Garantovana štednja do 100.000 eura, rok raspolaganja sedam dana

Vlada Crne Gore priprema novi Zakon o zaštiti depozita po kome će visina garantovanog depozita sa 50.000 eura biti povećana na 100.000 eura. Prema radnoj verziji zakona, rok isplate u slučaju stečaja neke od banaka je smanjen na svega sedam dana.

Kako se navodi u Bijeloj knjizi stranih investitora u Crnoj Gori, novi zakon bi bio usvojen u IV kvartalu, a implementacija zakona bi počela 1. januara naredne godine.

Podsjetimo, u slučaju pokretanja stečaja u nekoj banci, uloga Fonda za zaštiti depozita je da deponentima obezbijedi da jednostavno i brzo mogu raspolagati svojim sredstvima do iznosa garantovanog depozita.

Zaštita depozita obuhvata depozite građana, preduzetnika i pravnih lica, rezidenata i nerezidenata u svim bankama u Crnoj Gori. Zaštićene su sve vrste depozita otvorenih na ime vlasnika, uključujući žiro račune, tekuće račune i štedne uloge.

Prema aktuelnom propisu, isplata garantovanih depozita iz sredstava Fonda mora početi najkasnije u roku od 20 radnih dana od dana nastanka zaštićenog slučaja, uz mogućnost da se, na zahtjev stečajnog upravnika, ovaj rok produži za još 10 radnih dana.

Prelaznim rješenjem, do 31. decembra 2011. godine, dat je rok isplate i od 45 radnih dana od dana nastanka zaštićenog slučaja.

Depoziti u bankama na kraju prošle godine iznosili su rekordnih 3,3 milijarde eura.U Crnoj Gori u posljednjih deset godina nije se desilo da banka proglasi stečaj.

Check Also

Deutsche Bank u bolnoj potrazi za pozitivnim preokretom

Najveće američke banke poput Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs und JP Morgan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *