Bemax će graditi Jugozapadnu obilaznicu

Glavni grad Podgorica odabrao je najpovoljnijeg ponuđača, kompaniju Bemax doo, za izgradnju I i III dionice saobraćajnice “Jugozapadna obilaznica” – od magistralnog puta Podgorica-Petrovac do mosta na Morači i od mosta do puta Podgorica-Cetinje.

“Tender je bio raspisan na vrijednost do 15.918.653 eura, a aponuda kompanije Bemax doo je 9.870.035 eura”, saopšteno je iz PG Biroa.

Na tender je stiglo pet ponuda, od čega su tri ocijenjene kao neispravne.

“Ponuda kompanije Bemax je povoljnija za 3.918.898 eura od drugog ponuđača, čija je ponuda ocijenjena kao ispravna”, ističu u PG Birou.

Rok za žalbu je deset dana od dana prijema odluke.

Detalji obilaznice

Obilaznica je dužine 3.621,07 metra, podijeljena je na tri dionice i sadrži dva objekta: most preko rijeke Morače, dužine 150 metara i  nadvožnjak u zoni KAP-a, dužine 29,4 metra.

Poprečni profil saobraćajnice definisan je sa dvije kolovozne trake od po sedam metara, razdjelnim ostrvom širine dva metra i obostranim pješačkim stazama dužine po dva metra.

Od prateće infrastrukture predviđena je izgradnja atmosferske kanalizacije, TK kanalizacije, javne rasvjete i vodovoda.

Vodovod se na desnoj obali Moraće spaja sa novoprojektovanim vodovodom duž Cetinjskog puta, a na lijevoj obali će se spojiti sa postojećim vodovodom duž magistranog puta M-2 preko cjelovoda planiranog DUP-om “KAP”.

Duž najvećeg dijela trase biće izgrađen i kolektor fekalne kanalizacije koji ide ka budućem uređaju za prečišćavanje otpadnih voda.

Prema tenderskoj dokumentaciji izvođač radova je dužan da izvrši predmetne radove u roku od 540 kalendarskih dana, od dana uvođenja izvođača u posao.

CdM

Check Also

Januarska akcija u Montenegro Airlinesu, karte po povoljnim cijenama

Nacionalna avio-kompanija Montenegro Airlines pokrenula je Januarsku akciju danas i nudi mogućnost kupovine karata po …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *