Dobit Triglav grupe iznad planirane, na poslovanje uticale više štete

Poslovanje Triglav grupe, u okviru koje posluje crnogorsko Lovćen osiguranje, bilo je dobro u protekloj godini i u skladu sa zacrtanim strateškim usmjerenjima navodi prva informacija o poslovanju za 2017. godinu, koju je na osnovu nerevidiranih podataka objavila Grupa. Dobit prije oporezivanja je iznosila 84,4 miliona eura, što je iznad planiranog (između 70 i 80 miliona eura). Grupa je već treću godinu zaredom ostvarila rast premija i to ovaj puta od 7 % te je tako fakturisala milijardu eura bruto premija osiguranja i saosiguranja (što je više od planiranih 930 miliona eura). Na poslovanje Triglav grupe u 2017. godini uticali su vanredni vremenski događaji, koji su uzrokovali štete u iznosu od 33,5 miliona eura, što je za 59 % iznad prosjeka posljednjih pet godina. Triglav grupa je nepovoljne štetne događaje uspješno nadoknadila visokim rastom premija i dobrim nadzorom troškova. Prinos od investicija se smanjio, ali manje nego što se očekivalo. Kombinovani koeficijent Triglav grupe ostao je na povoljnom nivou od 93,9 %. U 2017. godini obje agencije za kreditni rejting S&P Global Ratings i A.M. Best ponovo su Triglav grupi dale visoke kreditne rejtinge »A« i stabilnu srednjoročnu prognozu.

Dobit Grupe iznad planirane

Triglav grupa je prema nerevidiranim podacima ostvarila 84,4 miliona eura dobiti prije oporezivanja, a planirano je bilo između 70 i 80 miliona eura. Matično društvo je 2017. godinu završilo sa dobiti prije oporezivanja u visini od 73,8 miliona eura. Profitabilnost kapitala Triglav grupe iznosila je 9,3 %, a matičnog društva 11,0 %.

Uticaj vanrednih vremenskih događaja

U globalnim okvirima godinu 2017. karakterisali su katastrofalni štetni događaji. Triglav grupi su nevremena s olujama i gradom, mraz, orkan Irma, poplave i olujni vjetar prouzrokovali štete u visini od 33,5 miliona eura, što je 59 % iznad prosjeka Grupe u posljednjih pet godina (22 % iznad desetogodišnjeg prosjeka). Fakturisani bruto iznosi šteta bili su 6 % viši nego godinu prije, što je dovelo do smanjenja koeficijenta šteta za dva odstotna boda. Triglav grupa je nepovoljni učinak štetnih događanja uspješno nadoknadila visokim rastom premija i dobrim nadzorom troškova, a uticali su i prinosi od investicija, koji su manje pali od očekivanog.

Zajednička premija dostigla milijardu eura

Već treću godinu zaredom Triglav grupa je ostvarila rast premija, koji je u 2015. i 2016. godini iznosio 3%, odnosno 2 %, a lani čak 7 %. Fakturisana bruto premija osiguranja, saosiguranja i reosiguranja prema nerevidovanim podacima iznosila je u 2017. godini 1 milijardu eura, a planirano je bilo oko 930 miliona eura. Rast premija ostvaren je u sve tri premijske grupe. Kod osiguranja imovine, koje predstavlja najveću grupu premija, rast je iznosio 7 %. Triglav grupa je realizovala visok 13 % rast premije kod zdravstvenih osiguranja, dok je kod premija životnih osiguranja usprkos visokog doživljenja polisa osiguranja rast iznosio 3 %.

Poslovanje na pojedinim tržištima

Triglav grupa je u 2017. godini poslovala u povoljnjijem makroekonomskom okruženju i to kako u Sloveniji tako i u regionu. To je dovelo do vidljivog oporavka osiguravajućih tržišta Triglav grupe u regionu, ali prilike su još uvijek zahtjevne zbog zaoštrene konkurencije. Svih 13 osiguravajućih društava Triglav grupe pružaju dosljedne i na klijente usmjerene kompletne usluge, obezbjeđuju visoki standard tih usluga i razvijaju kako unutrašnje tako i spoljašnje prodajne mreže i strateški određene razvojne aktivnosti.

U skladu sa strateškim usmjerenjem na rast i razvoj Triglav grupa postepeno povećava udio premije osiguranja fakturisane na tržištima van Slovenije. U 2017. godini on se povećao za 0,4 procentna boda na 17,7 %. Udio zajedničke premije fakturisan na slovenačkom tržištu osiguranja iznosio je 76,8 %, dok je premija globalnog reosiguranja činila 5,5,% u strukturi ukupne premije. Na svim većim tržištima Triglav grupe realizovan je rast premije. Na slovenačkom tržištu taj je rast iznosio 6 %, što se poklapa s rastom tržišta. Rast premije ostvarila su i sva tri slovenačka osiguravajuća društva u Triglav grupi. Na tržištima van Slovenije prosječni rast premije iznosio je čak 10 %. Najviši, i to 27 %, bio je u Srbiji, a u Hrvatskoj je iznosio 9 % te u Bosni i Hercegovini 7%. U Crnoj Gori premija je ostala negdje na nivou prethodne godine dok se na makedonskom tržištu, koje čini 2 % udjela u ukupnoj premiji Grupe, spustila za 1 %.

Prinosi od investicija su niži, ali iznad očekivanih

Prema nerevidiranim podacima prinosi od investicija Triglav grupe, ali bez prinosa investicija životnih osiguranika, koji preuzimaju investicioni rizik, niži su za 4 % u odnosu na 2016. godinu. Prinosi su pali manje od očekivanog, a određeni uticaj imali su i neki jednokratni događaji, kao što su to realizovane kapitalne dobiti. Investiciona politika Triglav grupe u 2017. godini ostala je neizmijenjena. Triglav grupa je aktivno prilagodila udjele pojedinih investicionih rangova, ali time se nije bitno izmijenila struktura ulagačkog portofolija.

Dobar nadzor troškova

Ukupni bruto operativni troškovi Triglav grupe smanjeni su za 1 % u odnosu na prethodnu godinu. Zbog intenzivnih prodajno-marketinških i strateških razvojnih aktivnosti povećali su se operativni troškovi u osiguravajućem dijelu, no njihov je rast zaostajao za rastom premije. Udio troškova u fakturisanoj premiji smanjio se za 0,5 procentnih bodova na 24,8 %.

Povoljan kombinovani kvocijent

Pogoršanje koeficijenta šteta ublaženo je poboljšanim koeficijentom rashoda te je zbog toga vrijednost kombinovanog koeficijenta na povoljnoj visini od 93,9 %. Planirana vrijednost iznosila je oko 95 %, što je ujedno i njegova dugoročna prosječna ciljana vrijednost.

Finansijski stabilitet, visoki kreditni rejtinzi

Stabilan vodeći položaj na tržištu u Sloveniji i regionu, profitabilno i bezbjedno poslovanje te finansijski stabilitet Triglav grupe potvrdile su obje agencije za kreditni rejting, S&P Global Ratings i A.M. Best. U 2017. godini opet su Grupi dale visoke kreditne rejtinge »A« i stabilnu srednjoročnu prognozu. Visoki nivo finansijske stabilnosti Triglav grupe potvrđuje i cjelokupni kapital, koji je povećan za 2 % (756,6 miliona eura) te povećanje bruto tehničkih rezervi Triglav grupe za 3 % (2.732,2 miliona eura). Obje kategorije su garancija i osnov za uravnoteženo poslovanje i za obezbjeđivanje dugoročne bezbjednosti osiguranika Triglav grupe.

Vodeća u Sloveniji i u regionu Adria

Triglav grupa ostaje čvrsto na vodećem mjestu u regionu Adria (20-procentni udio), a tu poziciju zadržava i na svom najvećem, slovenačkom  tržištu (36-procentni udio). U 2017. godini  poboljšala je svoj položaj na hrvatskom i srpskom tržištu, a na drugim je tržištima uglavnom sačuvala položaj, odnosno tržišni udio iz prethodne godine. Triglav grupa ostaje strateški usmjerena na svoja postojeća tržišta, koja aktivno razvija. Svoj položaj jača pomoću organskog rasta, a u slučaju odgovarajućih prilika ne isključuje ni eventualna preuzimanja. U 2017. godini Grupa je osnivanjem novog osiguravajućeg društva ušla na makedonsko tržište životnih osiguranja, dok je na tržištu Bosne i Hercegovine prva ponudila dobrovoljno penzijsko osiguranje. Suosnivanjem društva Trigal postavila je regionalnu platformu namijenjenu investiranju u alternativna ulaganja.

Naglasci u razvoju u 2017. sa aspekta strategije do 2020

Triglav grupa je u svojoj strategiji 2017 – 2020 odredila svoj put u pravcu savremene, inovativne i dinamičke osiguravajuće-finansijske grupacije, koja ostaje čvrsto na vodećem položaju u Sloveniji i šire u regionu. U prvoj strateškoj godini aktivno je realizovala svih pet usmjerenja iz svoje strategije. To su sveukupni odnosi sa klijentima, digitalizacija i unutrašnje prestrukturiranje poslovanja, efikasno upravljanje imovinom, razvijanje savremene kulture i angažovanih kadrova te očuvanje profitabilnosti poslovanja i povećavanje vrijednosti Triglav grupe.

Klijenti su u centru svih aktivnosti Triglav grupe. I u 2017. godini osiguranja Triglav grupe ponudila su nove i poboljšane proizvode, koje su nadopunjavala svojim asistentskim uslugama. Na osnovu multikanalnog prodajnog pristupa na svim tržištima su jačali alternativni prodajni kanali, kao što su to banke, lizing kompanije i turističke agencije te veb i mobilna prodaja. Na sektoru likvidacije šteta Triglav grupa razvija nova tehnološka i procesna poboljšanja, koja su posljedica sve veće digitalizacije i uvođenja mobilnih usluga. Na nivou Grupe počele su se sprovoditi opsežne aktivnosti za uspostavljanje naprednog informatizovanog i inovativnog poslovnog okruženja Grupe. U razvojnim aktivnostima Triglav grupa sarađuje sa startapima, akceleratorima i uvodi nove forme partnerske saradnje.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je o tome izjavio: »U 2017. godini postigli smo dobre rezultate, a naš poslovni rezultat je viši od planiranog. Visoki rast premija, dobar nadzor troškova i manje smanjenje prinosa od investicija od očekivanog pozitivno su uticali na naše poslovanje u ovoj godini, koja je obilovala štetnim događajima. Uz to smo sačuvali vodeći položaj na tržištu u regionu i finansijsku stabilnost, što potvrđuju i visoki kreditni rejtinzi »A«, sa stabilnom srednjoročnom prognozom. Protekla godina bila je prva godina nove strategije kojom želimo našu grupaciju sa 118 godina dugom tradicijom prilagoditi izazovima budućnosti. Sve razvojne aktivnosti zacrtane u pet pravaca strategije počeli smo intenzivno sprovoditi. U nekim oblastima su već vidljivi rezultati, a kod zahtjevnijih projekata postavili smo dobre temelje za nastavak rada. Mi smo tim sa više od 5 hiljada saradnica i saradnika u šest država, koje povezuju iste vrijednosti, vizije, poslanja i ciljevi. Zajedničkim snagama svi ćemo i dalje da nastojimo da ih uspješno ostvarimo.«

Check Also

Akvizicije i konsolidacije u sektoru maloprodaje na Balkanu

U narednom periodu možemo da očekujemo modernizaciju oblasti maloprodaje kroz akvizicije i nove investicije, izjavio …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *